HĐND huyện Càng Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp lần thứ chín (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 22/5/2023, tại Hội trường UBND huyện Càng Long, Hội đồng nhân dân huyện Càng Long khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề). Đến dự có ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh; Bà Thân Thị Ngọc Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, ông Đinh Thanh Quân, Huyện ủy viên, Phó chủ tịch HĐND huyện chủ tọa kỳ họp. 

Quang cảnh kỳ họp chuyên đề

Tại kỳ họp thông qua báo cáo tình hình sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2022; Báo cáo điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách năm 2023; Đại biểu HĐND huyện thảo luận, biểu quyết thông qua 05 nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết bổ sung vốn đối ứng năm 2023 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị quyết bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2023; Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.  

Đại biểu HĐND dự kỳ họp chuyên đề

Phát biểu bế mạc kỳ họp Bà Thân Thị Ngọc Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các đại biểu HĐND huyện tăng cường hoạt động giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện đạt hiệu quả./.

Thành Thái 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 93
  • Hôm nay: 12418
  • Trong tuần: 44,584
  • Tất cả: 2,864,320