Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 3 năm 2022

62-TB-UBND.pdf%20th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20c%C3%B4ng%20khai%20d%E1%BB%B1%20to%C3%A1n.pdfThống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1742
  • Trong tuần: 21,430
  • Tất cả: 3,247,743