Ban Thường vụ Huyện ủy Chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 27 tháng 5 năm 2022, đồng chí Lê Văn Ngoan, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Càng Long đã ký ban hành Công văn số 1127-CV/HU “về việc lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025”.

Công văn nêu rõ: Để đảm bảo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy khi thực hiện việc thông qua nhân sự, văn kiện Đại hội điểm phải mời các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy chỉ đạo địa bàn dự khi đã thống nhất mới tiến hành tổ chức đại hội. Thời gian đại hội điểm bắt đầu từ ngày 07/6/2022. Sau đó mới tiến hành tổ chức Đại hội đồng loạt các đơn vị còn lại và hoàn thành trong tháng 6 năm 2022.

Qua đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu sau khi kết thúc Đại hội các đơn vị hoàn chỉnh báo cáo và phụ lục gửi về Cơ quan Tổ chức – Nội vụ trước ngày 30/6/2022 để tổng hợp báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy theo qui định. Đồng thời cũng yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo yêu cầu, nội dung và thời gian theo quy định./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 84
  • Hôm nay: 852
  • Trong tuần: 25,314
  • Tất cả: 1,662,323