ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN CÀNG LONG: GIÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN

Nhằm nâng cao sự gắn bó và trách nhiệm của đại biểu đại biểu HĐND; tạo điều kiện để cử tri, nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo dõi, đánh giá hoạt động của đại biểu HĐND và việc thực hiện các quy định tại Điều 66, Điều 67 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân về việc báo cáo, trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân của người ứng cử, Điều 94 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương về trách nhiệm báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát tại xã Huyền Hội               

Thực hiện Hướng dẫn số 60/HĐ-MTTW-BTT ngày 20/4/2021 về việc tiếp nhận và giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công văn số 190/MTTQ-BTT, ngày 04/4/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh về việc giám sát kết quả thực hiện Chương trình hành động của đại biểu HĐND huyện Càng Long, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 4 nội dung giám sát như: việc thực hiện trách nhiệm tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân; việc thực hiện trách nhiệm tiếp xúc cử tri của đại biểu; việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và kết quả thực hiện chương trình hành động của đại biểu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, do ông Nguyễn Minh Niên, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, làm Trưởng Đoàn, bà Nguyễn Thị Nhản - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, làm Phó Trưởng đoàn và mời các ngành tham gia thành viên gồm: HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Nội vụ huyện...

Từ ngày 01/6/2023 đến ngày 15/6/2023, đại biểu HĐND huyện, báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động của từng đại biểu gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Ngày 11/8/2023, Đoàn giám sát đã tiến hành tổ chức giám sát trực tiếp 05 đại biểu HĐND huyện tại 02 đơn vị xã Đức Mỹ và xã Huyền Hội, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Qua giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị đến đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện chương trình hành động đã trình bày trước cử tri, nhân dân và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để báo cáo trước cử tri. Đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu theo quy định, đại biểu HĐND huyện được cơ cấu là thành viên đoàn giám sát cần tham gia các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND huyện, tích cực nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến phát biểu đóng góp tại các cuộc giám sát. Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 112 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội./.

Nguyễn Nhản- MTTQ huyện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1757
  • Trong tuần: 21,445
  • Tất cả: 3,247,758