No title... No title...

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

1. Ông TRẦN PHONG BA – Chủ tịch UBND huyện

- Ngày, tháng, năm sinh: 24/04/1974                

- Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã Hùng Hòa, Huyện  Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: Xã Hùng Hòa, Huyện  Tiểu Cần, Tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học hành chính; Cử nhân kinh tếthạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 21/11/1997;

- Ngày chính thức: 21/11/1998

* Nhiệm vụ: Lãnh đạo, quản lý mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Chiến lược phát phát triển kinh tế - xã hội; công tác quy hoạch, tài chính, kế hoạch, đầu tư xây dựng của huyện; công tác Nội chính, Nội vụ, tổ chức và cán bộ; cải cách hành chính; dân vận chính quyền, công tác tư pháp, thi hành án dân sự; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; an toàn giao thông; Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện; Chủ tịch các Hội đồng tư vấn; Hội Luật gia, Trưởng ban chỉ đạo các lĩnh vực có liên quan  theo quy định. Thay mặt Ủy ban nhân dân giữ mối quan hệ phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện trong việc thi hành pháp luật.

2. Ông  Diêu Hùng Thắng – Phó Chủ tịch UBND huyện

- Ngày, tháng, năm sinh:  6/11/1975      

- Giới tính:  Nam

- Quê quán: xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh   

- Tôn giáo: không

- Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Đại học xây dựng Đảng và chính quyền nhà nướcThạc sĩ xây dựng Đảng và CQNN                                            

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng:  08/9/2001

- Ngày chính thức: 08/9/2002

 * Nhiệm vụ: thay mặt Chủ tịch điều hành công việc của Ủy ban nhân dân khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt, giúp Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Nông nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản; giao thông, công nghiệp, xây dựng; văn hoá thông tin, viễn thông; truyền thanh, thể thao, du lịch, xây dựng nông thôn mới; kinh tế tập thể, hợp tác xã; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; thống kê; công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Tài nguyên và môi trường; khoa học công nghệ; thương mại; hoạt động doanh nghiệp; quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác giải phóng mặt bằng các dự án; công tác ngoại vụ; các dự án phi Chính phủ. Thay mặt Uỷ ban nhân dân huyện ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định hiện hành. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công. Chủ tịch các Hội đồng tư vấn; Trưởng ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

3. Bà Nguyễn Thị Nhiền – Phó Chủ tịch UBND huyện

- Ngày, tháng, năm sinh: 21/12/1979      

- Giới tính:  Nữ

- Quê quán: xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- Nơi ở hiện nay: xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

- Dân tộc: Kinh   

- Tôn giáo: Không

- Trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ:  Cử nhân xã hội học; Cử nhân quản lý kinh tế

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng:  11/10/2005

- Ngày chính thức: 11/10/2006

* Nhiệm vụ: giúp Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo khối văn hoá - xã hội, gồm các lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, y tế, dân số, gia đình và trẻ em; lao động, thương binh và xã hội; bảo hiểm xã hội; chính sách xã hội; công tác dân tộc; công tác tôn giáo; công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện giữ mối liên hệ với UBMTTQ và các đoàn thể huyện. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực được phân công. Thay mặt Ủy ban nhân dân huyện ký các Quyết định liên quan đến giải quyết chế độ an sinh xã hội, bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn huyện theo quy định hiện hành. Trưởng ban chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Bản đồ hành chính

LĨNH VỰC NGÀNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 15401
  • Trong tuần: 54,549
  • Tất cả: 3,487,230