Quy hoạch chi tiết sử dụng đất cụm phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Vàm Bến Cát

           Thị trấn Vàm Bến Cát hiện các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm vẫn còn xen cài trong khu dân cư. Do đó việc xây dựng cụm phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp huyện Cầu Kè là yêu cầu cần thiết nhằm những mục tiêu sau:
      - Phát triển và tập trung các cơ sở sản xuất trên địa bàn, sử dụng hữu hiệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật (hạ giá thành sản phẩm).
      - Giảm bớt các cơ sở sản xuất đang nằm rải rác trong các khu dân cư thị trấn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
      - Cơ sở để giới thiệu với các chủ đầu tư có yêu cầu kinh doanh. Tiền đề cho việc kêu gọi đầu tư, đòn bẩy của công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
      - Phục vụ hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý, thỏa thuận địa điểm trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
      - Thực thi Đồ án Quy hoạch chung đã được phê duyệt.

   Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 2671
  • Trong tuần: 29,695
  • Tất cả: 3,445,476