Khung Quản lý môi trường và xã hội (ESMF) cho dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL)

Ban Quản lý Trung ương các dự án thuỷ lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành “Khung Quản lý môi trường và xã hội (esmf) cho dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (md-icrsl) và  dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (gef-icrsl)” – Xây dựng công Bông Bót, cống Tân Dinh, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè nằm trong tiểu dự án kiểm soát nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Nam Măng Thít tỉnh Trà Vinh và Vĩnh Long.

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 593
  • Trong tuần: 21,806
  • Tất cả: 2,707,564