Danh sách người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của UBND các xã, thị trấn

Stt

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị

Số điện thoại

Email

1

Ngô Văn Sơn

Chủ tịch

UBND xã Thạnh Phú

02943818048-0919084586

nvson@travinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Độ

Chủ tịch

UBND xã Thông Hoà

02943953249-0978760126

nvdo@travinh.gov.vn

3

Thạch Chanh Quát Thi

Chủ tịch

UBND xã Hoà Ân

02943834232-0344895269

tcqthi@travinh.gov.vn

4

Trần Thị Hồng Nhiên

Chủ tịch

UBND xã Tam Ngãi

02943950277-0986468669

tthnhien@travinh.gov.vn

5

Phan Hồng Ka

Chủ tịch

UBND xã An Phú Tân

02943719844-0947364520

phka@travinh.gov.vn

6

NguyễnVăn Hừng

Chủ tịch

UBND xã Hoà Tân

02943834725-0904452397

nvhung@travinh.gov.vn

7

Huỳnh Thị Định

Chủ tịch

UBND xã Phong Phú

02942213380-0988597198

htdinh@travinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

Chủ tịch

UBND xã Châu Điền

02943816082-0377310666

ntthanh@travinh.gov.vn

9

Nguyễn Thanh Liêm

Chủ tịch

UBND xã Ninh Thới

02943817030-0984492787

ntliem.cauke@travinh.gov.vn

10

Lâm Thanh Tuấn

Chủ tịch

UBND xã Phong Thạnh

02943811295-0937426960

lttuan@travinh.gov.vn

11

Diêu Thanh Tùng

Chủ tịch

UBND thị trấn Cầu Kè

02943813296-0979900206

dttung@travinh.gov.vn

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 2808
  • Trong tuần: 29,832
  • Tất cả: 3,445,613