Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)
Chiều ngày 23/10, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (CCQ-DN) tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có 120 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh; các báo cáo viên Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tại hội nghị, đại biểu nghe đồng chí Trần Thị Kim Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối CCQ-DN tỉnh thông báo nội dung kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII).

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 02 - 08/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) họp bàn, cho ý kiến về các nội dung:

(1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới; (2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; (3) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; (4) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (6) Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIV), nhiệm kỳ 2026 - 2031; (7) Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; (8) Công tác cán bộ; (9) Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 (khóa XIII); (10) Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.

Sau 7 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí tham dự hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án.

Bộ Chính trị họp, thảo luận để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương.

Sau hội nghị cán bộ chủ chốt, các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ-DN tỉnh triển khai, quán triệt cho đảng viên kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) tại cuộc sinh hoạt lệ chi bộ gần nhất.

Nguồn: Báo Trà Vinh

https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/dang-uy-khoi-ccq-dn-tinh-thong-bao-nhanh-ket-qua-hoi-nghi-trung-uong-8-khoa-xiii-32558.html

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 246
  • Trong tuần: 4 126
  • Tất cả: 718344