ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP: Kết quả nổi bật và một số kinh nghiệm rút ra qua Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp Đảng ủy Khối năm 2023
Hội thi Bí thư chi bộ giỏi là đợt sinh hoạt chính trị cần thiết trong hoạt động của Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng từ cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”. Bởi vậy, vai trò của người đứng đầu chi bộ càng trở nên quan trọng; vì muốn có nhiều chi bộ tốt cần thiết phải có nhiều Bí thư chi bộ giỏi. Bí thư chi bộ - là hạt nhân trung tâm đoàn kết của chi ủy, chi bộ và đơn vị; sự mẫu mực của Bí thư chi bộ sẽ là tấm gương sáng thu phục, lôi cuốn quần chúng, đoàn kết tập hợp quần chúng của đơn vị đi theo Đảng, tự giác, hăng hái thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 117-KH/ĐUK về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023 và 21 văn bản để cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện. Tổ chức 02 cuộc hội nghị để triển khai, quán triệt, thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối. Thông qua hội thi nhằm bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ; khả năng xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ bí thư chi bộ và cấp ủy cơ sở; là một dịp tốt để mọi đảng viên nói chung mà trước hết là các đồng chí bí thư chi bộ nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về công tác Đảng; giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động lãnh đạo một cách thiết thực có hiệu quả giữa các chi bộ với nhau.

Ban Chỉ đạo Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc có sự phối hợp, hỗ trợ với các Đảng ủy cơ sở để tổ chức tốt Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở; đồng thời xây dựng bộ câu hỏi lý thuyết (50 câu) và xử lý tình huống (45 câu) dành cho Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở năm 2023; thông báo lịch thi bí thư chi bộ cấp cơ sở đối 08 cụm và 13 đơn vị, cơ cấu giải thưởng, thành lập 02 Tổ Giám khảo hỗ trợ chấm thi ở các cụm, phân công Giám khảo hỗ trợ chấm thi cho một số đơn vị tự tổ chức; xây dựng các biểu mẫu phục vụ Hội thi.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp có 286 chi bộ trực thuộc 38 Đảng ủy cơ sở, được tổ chức thi theo 02 hình thức: 25 đảng ủy cơ sở (có từ 06 chi bộ trực thuộc trở xuống) được chia làm 08 cụm; 13 đảng ủy cơ sở (có từ 07 chi bộ trực thuộc trở lên) tổ chức riêng trong Đảng bộ, với 282 thí sinh dự thi, trong đó: 213 bí thư, 68 phó bí thư, 01 chi ủy viên; 66 thí sinh nữ, 11 thí sinh dân tộc Khmer. Tại Hội thi, các thí sinh trải qua 03 phần thi: Chào hỏi, vấn đáp (lý thuyết, xử lý tình huống) và câu hỏi phụ. Nội dung thi tập trung vào những vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng được quy định tại Điều lệ Đảng, các văn bản có liên quan đến công tác xây dựng Đảng của chi bộ. Kết quả: Loại giỏi, 75 thí sinh, đạt 26,60%; loại Khá, 73 thí sinh, đạt 25,89%; loại Trung bình, 127 thí sinh, đạt 45,03%; loại Yếu, 07 thí sinh, chiếm 2,48%. Ban Tổ chức Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở đã khen thưởng 146 giấy khen cho các thí sinh (20 giải Nhất, 22 giải Nhì, 23 giải Ba, 39 giải Khuyến khích và 42 giải trả lời câu hỏi lý thuyết và trả lời xử lý tình huống hay nhất).

Đồng chí Phạm Quốc Thới, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi tặng hoa cho các thi sinh

Cụm thi số 5 (đơn vị được chọn điểm chỉ đạo rút kinh nghiệm Hội thi cấp cơ sở)

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi và đại biểu khách mời

chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh tham dự Hội thi cấp Đảng ủy Khối

Sau khi tập trung chỉ đạo hoàn thành Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở, để chuẩn bị Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng ủy Khối, Ban Chỉ đạo Hội thi cấp Đảng ủy Khối tiếp tục hoàn chỉnh bộ câu hỏi lý thuyết (60 câu) và xử lý tình huống (60 câu) và 75 câu hỏi phụ dành cho Ban Giám khảo. Tham dự Hội thi có 51 thí sinh, trong đó: 32 bí thư chi bộ; 19 phó bí thư chi bộ; 15 thí sinh nữ, 02 thí sinh dân tộc Khmer; thí sinh cao tuổi nhất sinh năm 1964; thí sinh nhỏ tuổi nhất sinh năm 1993. Kết quả: Loại Giỏi, 10 thí sinh, đạt 19,61%; loại Khá, 19 thí sinh, đạt 37,25%; loại Trung bình 22 thí sinh, đạt 43,14%; không có thí sinh xếp loại Yếu. Ban Tổ chức Hội thi đã trao Chứng nhận cho 35 thí sinh “Đã tích cực tham dự Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng ủy Khối năm 2023”; khen thưởng 18 giấy khen cho các thí sinh (01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 02 giải dành cho thí sinh trả lời câu hỏi lý thuyết và trả lời xử lý tình huống hay nhất).

Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tich UBMTTQ tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh Lê Hoàng Phi, Phó Bí thư chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội

Các thí sinh đạt giải tại Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp Đảng ủy Khối

Qua Hội thi đã đạt nhiều kết quả nổi bật:

- Điểm mới của Hội thi cấp Đảng ủy Khối là việc chọn câu hỏi được thí sinh bốc thăm chọn 01 số và nhận câu hỏi thông qua hệ thống tự động bằng máy tính, do đó không xảy ra trường hợp tiêu cực, thí sinh biết trước vị trí câu hỏi. Các thí sinh đều có khả năng chọn được câu hỏi dễ và câu hỏi khó như nhau; không xảy ra trường hợp loại trừ câu hỏi đã thi rồi.

- Phần chào hỏi giới thiệu bản thân và đơn vị: Hầu hết thí sinh có chuẩn bị tốt, giới thiệu khái quát khá đầy đủ về bản thân, đặc điểm tình hình (nêu lên được chức năng, nhiệm vụ), có thí sinh nêu được thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của chi bộ, gắn với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để từ đó có đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp sát thực, khả thi trong thời gian tới. Có nhiều thí sinh chất giọng truyền cảm, chuyển ý tinh tế, tương tác sinh động; có có sự sáng tạo trong việc vận dụng các công cụ hỗ trợ như: Trình chiếu Powerpoint, sân khấu hóa, sử dụng hình ảnh trực quan.

- Phần trả lời câu hỏi vấn đáp: Đa số thí sinh trả lời đạt yêu cầu, đi vào trọng tâm vấn đề, cho thấy các thí sinh đã có sự đầu tư nghiên cứu tài liệu, cập nhật thông tin liên quan đến nội dung thi, nhất là những chủ trương, văn bản của Đảng, đồng thời cũng cho thấy sự am hiểu, nắm vững tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị; trình bày có logic, đảm bảo về mặt thời gian.

- Phần trả lời câu hỏi phụ: Đa số các thí sinh nắm bắt được quy định Điều lệ Đảng, từ đó vận dụng trả lời được tốt các câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra. Có thí sinh phân tích, liên hệ thực tiễn ở đơn vị.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số vấn đề hạn chế cần quan tâm: Phần thi chào hỏi ở một số thí sinh còn đơn điệu, thiếu sự sáng tạo, nội dung giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ chưa đi vào trọng tâm hoặc khái quát chưa cao. Phần thi vấn đáp do chưa chuẩn bị tốt, nên trong trả lời câu hỏi ở một số thí sinh chưa đi vào trọng tâm; hoặc thiếu dẫn các điều, khoản theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Phần trả lời câu hỏi phụ ở một số thí sinh chưa đi vào trọng tâm câu hỏi do Ban Giám khảo đặt ra.

Nhìn chung, có thể khẳng định Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp Đảng ủy Khối năm 2023 đã đáp ứng yêu cầu kế hoạch đề ra, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Hội thi đã thực sự tạo được dấu ấn tốt đẹp, đạt hiệu quả cao về nội dung tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, mà trước hết là đội ngũ bí thư, cấp ủy viên các chi bộ về những nội dung, kiến thức nghiệp vụ cơ bản của công tác xây dựng Đảng.

Qua Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp Đảng ủy Khối, để tổ chức tốt những Hội thi sắp tới, cấp ủy cơ sở và các thí sinh cần quan tâm một số vấn đề sau:

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi cụ thể; thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo từ Đảng ủy Khối đến cấp ủy cơ sở, nhất là cấp ủy các cấp phải có sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo; phải có sự đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra thường xuyên. Chuẩn bị nội dung thi phải cụ thể, thiết thực, gắn chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, ngắn gọn, súc tích, có tính khái quát cao, nhất là trong xử lý tình huống phải gắn với thực tiễn của đảng bộ, chi bộ.

- Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng mà trước hết là đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy phải xác định trách nhiệm, thật sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ từng khâu trong công tác chuẩn bị Hội thi; tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh tham gia dự thi.

- Thí sinh cần nghiên cứu kỹ các câu hỏi, các chủ trương, nghị quyết, quy định, văn bản chỉ đạo của Đảng, cần tận dụng tốt thời gian để hoàn thành tốt nội dung, phần thi của mình. Phần thi chào hỏi, giới thiệu về bản thân và chi bộ, có thể sử dụng thêm hình ảnh minh họa về quá trình hoạt động của chi bộ, đảng viên trong chi bộ để bổ sung phần thi của mình thêm phong phú, sinh động.

- Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho 06 thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Hội thi cấp Đảng ủy Khối tiếp tục tham dự Hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp tỉnh năm 2023 vào cuối tháng 11/2023.

                                                                                                                  Hữu Nghĩa

VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 170
  • Trong tuần: 5 490
  • Tất cả: 725869