Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Dấu ấn qua 05 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh
Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh Khối đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời cụ thể hóa nghị quyết của các cấp ủy, của Hội cấp trên vào công tác Hội; thường xuyên chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, hội viên; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện.

 

Đồng chí Nguyễn Can Trường, Chủ tịch Hội CCB Khối thăm tặng quà cho Hội viên CCB tại Xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần

Hội CCB Khối tổ chức khám bệnh cho gia đình chính sách tại Xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh Khối đã triển khai thực hiện tốt các các cuộc vận động như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cựu chiến binh góp vốn giúp nhau phát triển kinh tế, phong trào thi đua “Dân vận khéo”... Nổi bật như: cán bộ, hội viên đã tích cực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị, trong sản xuất kinh doanh; vận động, tổ chức 31 chuyến khám bệnh, tặng trên 9.000 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh nghèo hiếu học; vận động mạnh thường quân xây dựng 01 cây cầu nông thôn dài 20 mét tại ấp Rạch Rô 1, xã Nhị Long, huyện Càng Long; quan tâm công tác nghĩa tình đồng đội, thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau, hỗ trợ cất nhà đồng đội nhà tình thương, tổng  kinh phí hoạt động trên 1,5 tỷ đồng; thường xuyên quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp cho hội viên; vận động hội viên đóng góp gần 600 triệu đồng ủng hộ các quỹ từ thiện, các cuộc vận động, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19,... do Trung ương Hội Cựu chiến binh phát động trên tinh thần tương thân, tương ái, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ… Ngoài ra, các cơ sở Hội còn tổ chức góp vốn giúp nhau nâng cao đời sống, nhiều cơ sở đạt bình quân số tiền 600.000đ/hội viên, trong đó có 02 đơn vị tiếp tục vận động Quỹ nội bộ Hội giúp nhau phát triển kinh tế từ 10 triệu đồng đến 40,5 triệu đồng/người/năm. Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Hội CCB Khối tổ chức chuyến hành trình về nguồn tại Khu Di tích lịch sử huyện Côn Đảo (tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu) cho 22 đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB cơ sở. 

Hội CCB Khối hành trình về nguồn tại Khu Di tích lịch sử huyện Côn Đảo, nhân dịp 30/4/2022

Về công tác tổ chức của Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cán bộ của Hội luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thể hiện vai trò gương mẫu; chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”. Những việc làm cụ thể, thiết thực của các cấp Hội CCB Khối trong thời gian qua đã giữ vững được vai trò, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được đồng chí, đồng đội tin yêu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Qua các phong trào hành động cách mạng của Hội, các chỉ tiêu thực hiện nghị quyết Đại hội đều đạt và vượt như: 100%  cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% gia đình hội viên đạt "Gia đình văn hoá", 100% hội viên đạt danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trong nhiệm kỳ tới các cấp Hội Cựu chiến binh trong khối cùng toàn thể cán bộ, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Hội CCB ngày càng trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Hội Cựu chiến binh cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, đó là: Tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, tham gia đấu tranh chống mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch. Tăng cường các hoạt động chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao vật chất, tinh thần, xây dựng tình đoàn kết tương thân, tương ái, động viên giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Trong đó quyết tâm thực hiện một số nội dung:

Thứ nhất, phát huy tính chủ động, sáng tạo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Quán triệt cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của  Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực cải tiến phương pháp, tác phong lề lối làm việc, thực hiện cải cách hành chính, đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực và gương mẫu trong công tác.

Thứ hai, tiếp tục phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nghĩa tình đồng đội, công tác nhân đạo, từ thiện, động viên, chia sẻ với các gia đình chính sách, hội viên Cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, trở thành phong trào sâu rộng, một nét đẹp của Hội. Phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm cao cả, tình cảm của Hội Cựu chiến binh đối với Đoàn thanh niên.

Thứ ba, tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới; củng cố, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Chăm lo xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đảm bảo phù hợp với tình hình và đặc điểm của Đảng bộ Khối; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Thứ tư, quan tâm chú trọng việc rà soát, nắm vững nguồn hội viên có đủ điều kiện theo Điều lệ hội quy định, trên cơ sở đó để xem xét kết nạp đối tượng vào tổ chức Hội; không ngừng làm cho tổ chức Hội ngày càng nâng cao về số, mạnh về chất. Quan tâm giới thiệu cho cấp ủy và chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng đối với những hội viên ưu tú.

Với chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, hy vọng trong thời gian tới toàn thể cán bộ, hội viên Cựu chiến binh trong Khối nỗ lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã đề ra.

                                                                                                                   Ảnh, Bài: Hữu Nghĩa

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 4 064
  • Tất cả: 718282