Trà Vinh: 20.344 thí sinh tham gia Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2023

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh; chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục truyền thống vẻ vang 92 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” năm 2023 với các nội dung như: Tìm hiểu kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách và cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy Trà Vinh.

Vòng sơ khảo của hội thi diễn ra từ ngày 15/3 – 20/4 đã thu hút 20.294 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia dự thi, đạt tỷ lệ 270% so với chỉ tiêu đề ra.

Thí sinh tham gia hội thi

Chiều ngày 10/5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức vòng chung kết Hội thi trực tuyến Ánh sáng soi đường năm 2023 tại Trường đại học Trà Vinh với sự tham gia của 50 thí sinh có thành tích cao tại vòng sơ khảo.

Thí sinh tham gia hội thi

Hội thi trực tuyến “Ánh sáng soi đường” được Tỉnh đoàn tổ chức hàng năm, đây là giải pháp sáng tạo trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục ĐVTN về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp.

Mỹ Trinh

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 104
  • Trong tuần: 5 424
  • Tất cả: 725803