Các Đoàn Kiểm tra của Đảng bộ Khối làm việc với cấp ủy cơ sở chuẩn bị cho công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2021
Căn cứ Công văn số 164-CV/ĐUK, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021.

    Ngày 10/12/2021, Các Đoàn Kiểm tra Đảng ủy Khối lần lượt tổ chức Hội nghị nhằm trao đổi, thống nhất một số nội dung để kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”; chấm điểm thi đua công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 theo Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 12/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Trưởng, Phó và thành viên các Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1126-QĐ/ĐUK, ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đại diện cấp ủy cơ sở trực thuộc cùng tham dự.

Đồng chí Lê Thanh Tuấn - Ủy viên Thường vụ,
Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 3
phát biểu với đại diện cấp ủy cơ sở 

    Quán triệt tại Hội nghị, Trưởng các Đoàn Kiểm tra trao đổi với cấp ủy cơ sở nhằm khẳng định công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua“Dân vận khéo”; chấm điểm thi đua công tác kiểm tra, giám sát là công việc được tiến hành hàng năm; qua đó phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, đảng bộ cơ sở, chất lượng đội ngũ đảng viên và công tác kiểm tra, giám sát.

    Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập 03 Đoàn Kiểm tra, thẩm định, đánh giá và tiến hành làm việc trực tiếp tại chi bộ, đảng bộ. Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, thẩm định hồ sơ theo quy định, thẩm định kết quả tự đánh giá của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Theo đó, chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành báo cáo tổng kết năm và báo cáo tự chấm điểm đề xuất mức chất lượng, thông qua cấp ủy chi bộ, đảng bộ, Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể để thống nhất trước khi Đoàn Kiểm tra đến làm việc trực tiếp; gửi hồ sơ phục vụ kiểm tra về Đoàn Kiểm tra trước ngày kiểm tra chậm nhất là 03 ngày để nghiên cứu và thẩm định trước; ngoài ra, một số nội dung, hồ sơ, văn bản khác có liên quan đến khung tiêu chí đánh giá theo quy định, hướng dẫn sẽ kiểm tra trực tiếp trong quá trình làm việc (kể cả hồ sơ của chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở).

    Trước đó, Thường trực Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Trưởng, phó và thành viên 03 Đoàn Kiểm tra để chỉ đạo các Đoàn Kiểm tra thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra, đề nghị các Đoàn Kiểm tra thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, khách quan, công khai, phản ánh đúng tình hình thực tế tại chi bộ, đảng bộ và thực hiện đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên.

Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với 03 Đoàn Kiểm tra

Sau đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đoàn Kiểm tra và các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Khối để thẩm định kết quả tự đánh giá của chi bộ, đảng bộ cơ sở và kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn để xem xét, bỏ phiếu kín quyết định xếp loại chất lượng năm 2021. 

Tin,  ảnh: Đào Đức

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 5 462
  • Tất cả: 725841