Kết quả công tác thi đua thực hiện nhiệm vụ của ngành năm 2021 đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở

Thực hiện Quy định 04-QĐ/UBKT ĐUK, ngày 09/8/2019 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp về công tác thi đua đối với ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Trong năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với 40 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở. Nhìn chung, Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở luôn quan tâm công tác thi đua; đầu năm có 100% đơn vị đăng ký thi đua, đồng thời tham mưu cho Đảng ủy xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra, tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đã đề ra. Đồng thời thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu quy định thi đua của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; bên cạnh đó quan tâm kiện toàn thành viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của chi bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Theo thang điểm thi đua 100 điểm thì các đơn vị có số điểm đạt từ 86 điểm trở lên. Kết quả có 08 đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 32 đơn vị Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có được những kết quả như trên là do Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở luôn quan tâm công tác thi đua; đầu năm có 100% đơn vị đăng ký thi đua tham mưu cho Đảng ủy xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát và ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra. Đồng thời thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà quy định thi đua của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối ban hành. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; bên cạnh đó quan tâm kiện toàn thành viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của chi bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Từ những kết quả đạt được trong năm 2021, trong năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối xác định, tiếp tục triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, các Quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Theo đó Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở chủ động đăng ký thi đua ngay từ đầu năm và phát huy thực hiện tốt tinh thần nội dung đã đăng ký, gắn công tác thi đua với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; theo dõi kiểm tra, giám sát việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt quy định Điều 32 Điều lệ Đảng; chủ động nắm thông tin, phát hiện, xác định dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường công tác giám sát, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên; xem xét giải quyết kịp thời, không để tồn động đơn thư, khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kịp thời kiện toàn Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở đủ số lượng và chất lượng theo quy định./.

Phạm Quốc Việt, Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 182
  • Trong tuần: 5 502
  • Tất cả: 725881