Công văn số 89-CV/BTGĐUK, ngày 08/12/2022 về việc gợi ý viết thu hoạch cá nhân qua việc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng và các Nghị quyết liên quan
Ban Tuyên giáo giới thiệu đến cấp ủy cơ sở nội dung gợi ý viết thu hoạch cá nhân qua việc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII của Đảng và các Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XIII của đảng để các đồng chí làm làm tài liệu nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện đến đảng viên trong đơn vị mình như sau:
xem cv và các nghi quyêt tại đây:CV89_BTG.pdfKL45.pdfTLhỏidapTW6.pdfNQ28.pdf1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 5 499
  • Tất cả: 725878