Năm 2023, Đảng ủy khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh mở được 11 lớp học tập, bồi dưỡng
Thực hiện kế hoạch số 94 của Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2023 về việc mở các lớp học tập, bồi dưỡng năm 2023.

Đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh đã mở được 11 lớp học tập,bồi dưỡng kiến thức cho 944 đồng chí tham gia, trong đó có 03 Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; 04 Lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đối tượng Kết nạp đảng; 01 Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4; 02 Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên cơ sở đối tượng 5; 01 Lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Qua học tập, nghiên cứu các lớp học tập, bồi dưỡng nhằm thực hiện tốt công tác nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai các chỉ thị, nghị quyết, các chuyên đề lý luận chính trị dành cho cán bộ đảng viên cơ sở nhằm nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tình hình mới.

Thông qua các lớp học tập, bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ, đảngviên, hội viên thuộc Đảng ủy khối có điều kiện tiếp cận, nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn trong công tác và cuốc sống. Chủ động tích cực cùng cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tin ảnh: Ngọc Hồng

1 2 3 4 5  ... 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 5 455
  • Tất cả: 725834