Báo cáo 251-BC/ĐUK, ngày 23/6/20222 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp "Tổng kết thực hiện quy định 262-QĐ/TW, ngày 08/10/20214 của Bộ chính trị Khóa XI về lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo trong các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"
Xem báo cáo tại đây: BC251.pdf
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 225
  • Trong tuần: 4 105
  • Tất cả: 718323