Kế hoạch số 73-KH/ĐUK, ngày 10/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về việc"triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn vể chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng"
Xem file Kế hoạch tại đây: KH73ĐUK.pdf
1 2 3 4 
VĂN BẢN MỚI

                             

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 164
  • Trong tuần: 5 484
  • Tất cả: 725863