Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
 • Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tại buổi làm việc với huyện Trà Cú nghe báo cáo việc phân bổ, sử dụng vốn nông thôn mới và kết quả thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới

         Ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng tổ chức buổi làm việc với huyện Trà Cú để nghe báo cáo việc phân bổ, sử dụng vốn nông thôn mới và kết quả thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới.

         Sau khi nghe đại diện Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú báo cáo việc phân bổ, sử dụng vốn nông thôn mới và kết quả thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới; ý kiến phát biểu của các đơn vị tham dự cuộc họp; để kịp thời hỗ trợ huyện Trà Cú thực hiện đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới, đảm bảo thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Trung ương thẩm định, xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Hoàng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 108/TB-VP ngày 15 tháng 5 năm 2023, cụ thể như sau: 

 • Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết tình hình công tác tháng 4, xây dựng Chương trình công tác tháng 5/2023 của Tỉnh ủy

         Thực hiện Thông báo số 1766-TB/VPTU, ngày 09/5/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (mở rộng) sơ kết tình hình công tác tháng 4, xây dựng chương trình công tác tháng 5/2023 của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2046/UBND-THNV ngày 22/5/2023, cụ thể như sau:

 • Những bài học kinh nghiệm quý báu có giá trị trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

        Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phòng, chống tham ô, tham nhũng trong Đảng, Nhà nước. Người cho rằng đó là “những căn bệnh nguy hiểm”, “là giặc nội xâm”, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm suy yếu bộ máy của Đảng, Nhà nước; gây mất lòng tin của quần chúng nhân dân. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là "một cuộc đấu tranh gay go giữa cái tốt và cái xấu, cái củ và cái mới, giữa đạo đức cách mạng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và kẻ địch là tệ tham ô, lãng phí, quan liêu”, phải được tiến hành thường xuyên, kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

 • Tỉnh ủy Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh

        Xác định chuyển đổi vị trí công tác nhằm thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; khắc phục tình trạng trì trệ, chủ nghĩa kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 

 • HUYỆN CÀNG LONG PHỐI HỢP TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TỈNH TRÀ VINH TỔ CHỨC PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH

         Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Càng Long về việc ban hành Kế hoạch tổ chức “phiên Tòa giả định” phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Càng Long. 

   

 • Thị xã Duyên Hải triển khai thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm và 03 nhiệm vụ đột phá

         Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Thị ủy, HĐND thị xã, sự giám sát, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã, sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã nỗ lực phấn đấu, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có đổi mới, sáng tạo, bám sát phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; các cấp, các ngành và Nhân dân chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thích ứng với tình hình dịch bệnh và ổn định sản xuất, từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; Trong đó nổi bật là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 nhiệm vụ đột phá. 

 • Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

         Thực hiện Công văn số 215-CV/BCSĐ ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1743-TB/VPTU ngày 28/4/2023 của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tại cuộc họp báo tuần ngày 27/4/2023; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1858/UBND-THNV ngày 08/5/2023, cụ thể như sau:

 • Giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển

         Ngày 16/5/2023, Sở Tư pháp ban hành Công Văn số 657/STP-VBPB&TDTHPL về việc tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn khai thác và sử dụng Bộ pháp điển

 • Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

         Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Công văn số 2969/VPCP-V.I ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và Văn bản số 6071/MTTW-BTT ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1854/UBND-NC ngày 08/5/2023, cụ thể như sau:

 • Cầu ngang: Phối hợp tổ chức “Phiên tòa giả định” phổ biến, giáo dục pháp luật

         Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 17/3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Cầu Ngang về tổ chức “Phiên tòa giả định” phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 trên địa bàn huyện Cầu Ngang, sáng ngày 22/4/2023 tại Hội trường UBND xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cầu Ngang (Phòng Tư pháp) phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh và UBND xã Mỹ Long Bắc tổ chức “Phiên tòa giả định” để PBGDPL. Phiên tòa giả định xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với tình huống là khoảng tháng 12/2022 đến đầu tháng 01/2023, bị cáo có hành vi dùng thủ đoạn gian dối là sử dụng Căn cước công dân gốc và mã số bí mật của khách hàng đến Bưu điện để nhận tiền từ 05 hồ sơ vay vốn của 05 khách hàng với số tiền 110.000.000 đồng và chiếm đoạt để trả nợ cá nhân, sau đó không có khả năng trả lại tiền. Qua phiên tòa, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện Cầu Ngang nâng cao cảnh giác, tiếp cận thực tiễn pháp luật thông qua việc tham dự “Phiên tòa giả định”; qua đó góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, hình thành chuẩn mực ứng xử văn minh phù hợp với các quy tắc của pháp luật.  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 663
 • Trong tuần: 3,942
 • Tất cả: 230,146