Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 63

NGÀNH TƯ PHÁP PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA ĐẨY MẠNH VIỆC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG GIAI ĐOẠN 2022-2025

       Với mục đích đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tư pháp về nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ Tư pháp, qua đó, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị được giao. Ngày 13/9/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” giai đoạn 2022 – 2025, Kế hoạch này được ban hành kèm theo Quyết định số 1860/QĐ-BTP.

ảnh: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh – Trưởng Khu vực thi đua ngành Tư pháp các tỉnh Miền Tây Nam Bộ chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

       Phong trào thi đua này được Bộ Tư pháp phát động đến toàn thể các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chi cục Thi hành án dân sự các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp. 
       Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Bộ Tư pháp đề ra với 02 nội dung lớn và 07 tiêu chí thi đua cụ thể gồm Nội dung thứ nhất, thi đua đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 10-Ctr/BCS ngày 21/6/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ban hành kèm theo Quyết định số 1116/QĐ-BTP ngày 07/7/2021 của Bộ Tư pháp trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Tư pháp. Nội dung thứ hai, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng mà trọng tâm là Chương trình hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bao gồm 07 chỉ tiêu cụ thể: (1) Thi đua tham mưu với Quốc hội, Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; (2) Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ đối với xã hội, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp; (3) Thi đua nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính, tiếp tục giảm án tồn, đồng thời nâng cao tỷ lệ thi hành xong hoàn toàn về việc và về tiền, rút ngắn thời gian thi hành án dân sự; (4) Thi đua nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, tiếp tục phát triển các dịch vụ pháp lý, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tư pháp, khả năng tiếp cận với công lý của người dân, doanh nghiệp; (5) Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hành chính tư pháp; (6) Thi đua nâng cao hiệu quả công tác pháp luật quốc tế, tăng cường vai trò của Bộ Tư pháp giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong xử lý các vấn đề pháp lý quốc tế phát sinh từ quá trình hội nhập; chủ động, tích cực và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp; (7) Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng Bộ, ngành Tư pháp, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học pháp lý.
       Phong trào thi đua theo chuyên đề “Đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp” được thực hiện từ nay đến năm 2025; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện vào cuối năm 2023 và tổng kết phong trào thi đua được thực hiện trong năm 2025 vào dịp tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
       Để phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên, liên tục, mang lại hiệu quả cao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tiến hành phát động phong trào thi đua và tổ chức thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm để chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị mình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành Tư pháp. Thực hiện nghiêm túc công tác sơ kết, tổng kết, chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…
                                                                                         Thanh Thảo

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 4
  • Trong tuần: 2,773
  • Tất cả: 163,774