Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 169

Một số kết quả nối bật sau 15 năm thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

    
      Luật Luật sư được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 và được sửa đổi, bổ sung năm 2012. Qua 15 năm triển khai thi hành Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được các cấp, các ngành, địa phương, Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện, chấp hành nghiêm quy định đã góp phần quan trọng đưa pháp luật đi vào cuộc sống và đạt nhiều kết quả thiết thực. 

       Sau 15 năm thi hành Luật Luật sư, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, công tác luật sư trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức, triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc theo quy định của pháp luật, số lượng luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh nâng lên về số lượng và hoạt động chất lượng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của xã hội, phù hợp chủ trương thực hiện chiến lược về cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước; đội ngũ luật sư tích cực tham gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, thực hiện dịch vụ pháp lý, tham gia các hoạt động tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
        Công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh được tăng cường, thường xuyên, hiệu quả thông qua hoạt động triển khai, quán triệt pháp luật về luật sư, thanh tra, kiểm tra, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho luật sư. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước về công tác luật sư trong thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đưa hoạt động hành nghề luật sư từng bước đi vào nề nếp, hoạt động hành nghề đúng quy định Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành, ý thức chấp hành pháp luật chuyên ngành, Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam quy định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 892-CV/TU ngày 23/4/2020 chỉ đạo về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công luật sư,  tập trung triển khai, quán triệt thực hiện tốt Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư gắn với triển khai thi hành Luật luật sư, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai Đề án phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020 từ đó đã tạo nguồn, phát triển đội ngũ luật sư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp và nhu cầu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý của cá nhân, tổ chức trong xã hội.   
Thành lập Chi bộ Đoàn Luật sư trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và chính thức hoạt động từ tháng 01/2021 (có 04 luật sư); hiện nay Chi bộ Đoàn luật sư nâng lên tổng số 11 đảng viên là luật sư sinh hoạt tại chi bộ (tăng 07 đảng viên so với năm mới thành lập chi bộ).
         Đội ngũ luật sư không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng, cụ thể là Sở Tư pháp và Đoàn luật sư tỉnh phối hợp rà soát, tạo nguồn phát triển đội ngũ luật sư, năm 2019 đã phối hợp Học viện Tư pháp, Bộ Tư pháp mở lớp đào tạo nghề luật sư tại tỉnh, kết thúc khóa đào tạo năm 2020 có 57/57 học viên đều tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ đào tạo nghề luật sư và đây là nguồn luật sư để phát triển cho tỉnh Trà Vinh.

ảnh Trà Vinh tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề luật sư 2020

       Tính từ ngày 01/7/2007 đến ngày 31/12/2022, số lượng luật sư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã từng bước được phát triển, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội,  cụ thể năm 2007 tổng số có 14 luật sư với 09 tổ chức hành nghề luật sư; đến ngày 31/12/2022 nâng lên tổng số 20 tổ chức hành nghề luật sư (19 Văn phòng luật sư và 01 Công ty luật) với tổng số 48 luật sư, 06 chi nhánh và 01 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân, trong đó có 42 luật sư nam và 06 luật sư nữ. Về trình độ chuyên môn (có 05 luật sư trình độ thạc sĩ, còn lại là đại học luật); hàng năm, các tổ chức hành nghề luật sư quan tâm tạo điều kiện cho luật sư của tổ chức mình tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, đạo đức nghề nghiệp do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức theo quy định khoản 4 Điều 40 Luật Luật sư được sửa đổi tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 và Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. Năm 2022, Sở Tư pháp phối hợp Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp, Đoàn luật sư tỉnh, Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh có kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn tại tỉnh về nâng cao kiến thức pháp luật hình sự, dân sự, kinh tế…cho 40 luật sư tham dự, nguồn kinh phí thực hiện do Ban quản lý Dự án SME hỗ trợ 22 triệu đồng (chi tiêt về số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư theo Phụ lục 1 đính kèm).
       Trong 15 năm luật sư tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng: 657 vụ án/6.025 vụ án đã thụ lý điều tra; trong giai đoạn xét xử tại tòa án các luật sư đã tham gia các vụ án sơ thẩm, phúc được 14.856 vụ án về các lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính để bào chữa, đưa ra chứng cứ hợp pháp chứng minh bảo vệ cho bị can, bị cáo, bị hại. Nhìn chung, các vụ việc tranh chấp liên quan lĩnh vực kinh doanh thương mại, sở hữu trí tuệ, tài chính ngân hàng…có tính chất quốc tế thì cá nhân, tổ chức ít có nhu cầu thuê luật sư trong tỉnh, đa số thuê luật sư ngoài tỉnh và ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với các luật sư tại thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để tham gia tư vấn, tố tụng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ.Bên cạnh đó, các luật sư đã tích cực tham gia thực hiện được 3.347 vụ việc tư vấn pháp luật miễn phí, ký hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tham gia trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác theo quy định điểm d khoản 2 Điều 21 Luật Luật sư được sửa đổi sửa đổi, bổ sung năm 2012 và khoản 3 Điều 14 Luật Trợ giúp pháp lý; có 08 tổ chức hành nghề luật sư ký hợp đồng với Sở Tư pháp tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý 12 vụ việc theo quy định Điều 16 và Điều 16 của Luật Trợ giúp pháp lý. Bên cạnh đó, nhiều luật sư đã tham gia dịch vụ pháp lý giải quyết có hiệu quả các tranh chấp, cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng, tư vấn và hỗ trợ pháp lý hiệu quả được sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng, nâng cao vị trí, vai trò, uy tín của luật sư trong xã hội tạo môi trường thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý.
       Công thanh tra, kiểm tra tổ chức và hoạt động tổ chức hành nghề luật sư thực hiện thường xuyên hàng năm; công tác xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức hành nghề luật sư và hành nghề luật sư được phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư đã tổ chức được 24 cuộc thanh tra đối với 24 tổ chức hành nghề luật sư, kiểm tra 16 cuộc đối với 16 tổ chức hành nghề luật sư; qua đó kịp thời phát hiện vi phạm đã xử lý hình thức xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 40.500.000đ.

 
.                                                                  Văn Triều

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1155
  • Trong tuần: 6,327
  • Tất cả: 301,137