Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 126

Triển khai kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động các tổ chức giám định tư pháp năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp theo Luật Giám định tư pháp năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giám định tư pháp năm 2020; Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp; Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.

Theo đó, ngày 05/9/2023, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch 193/KH-STP kiểm tra tổ chức và hoạt động của Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Kế hoạch ban hành với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức giám định tư pháp; nắm bắt tình hình, đôn đốc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về giám định tư pháp và kết quả thực hiện hoạt động giám định tư pháp. Đồng thời, thông qua việc kiểm tra hoạt động của tổ chức giám định tư pháp nhằm định hướng và có những kiến nghị phù hợp về tổ chức bộ máy, kinh phí, cơ sở vật chất để hoạt động, hoàn thành được các yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước và đáp ứng được cơ bản nhu cầu của xã hội. Qua đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ, điều chỉnh đảm thực hiện có hiệu quả công tác giám định tư pháp.

Bên cạnh đó yêu cầu của Kế hoạch kiểm tra phải bám sát thực tế, đảm bảo đúng pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực, đúng theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Quá trình kiểm tra không làm cản trở hoạt động của đơn vị được kiểm tra và các cá nhân là đối tượng kiểm tra.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra với nội dung như sau: Thực hiện các quy định về chấp hành quy định của Luật Giám định tư pháp, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật khác có liên quan.

Thực trạng tổ chức và hoạt động của tổ chức; tập trung vào việc đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; cơ cấu tổ chức và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động giám định tư pháp; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, giám định tư pháp; tiêu chuẩn, tình hình hoạt động của các giám định hoạt động tại tổ chức; việc bổ nhiệm và cấp thẻ giám định viên tư pháp, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; thực hiện chế độ bồi dưỡng và tình hình sử dụng kinh phí giám định viên tư pháp. Nắm bắt tình hình khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của tổ chức.

Đồng thời, đối tượng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo của tổ chức, nghe báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của tổ chức được kiểm tra. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đánh giá nội dung báo cáo, kiểm tra trực tiếp sổ sách, giấy tờ, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra. Đại diện đối tượng kiểm tra giải trình, bổ sung, làm rõ những nội dung được kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và kiến nghị, đề xuất (nếu có). Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra theo quy định./.

                                       Thanh Trúc - Phòng HC&BTTP 

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 50
  • Hôm nay: 711
  • Trong tuần: 6,029
  • Tất cả: 354,923