Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 106

Triển khai kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh Trà Vinh năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định về Tư vấn pháp luật tại Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật và quy định tại Điều 20 Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật. 

Theo đó, ngày 05/9/2023, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch 194/KH-STP kiểm tra tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Kế hoạch ban hành với mục đích tăng cường quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh; Nắm tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong việc thực thi pháp luật về tư vấn pháp luật; qua đó kịp thời phát hiện, uốn nắn, ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Thông qua công tác kiểm tra nghe phản ánh những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, tìm ra nguyên nhân để khắc phục, tháo gỡ, từng bước nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp pháp luật; nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả về tư vấn pháp luật. Thu thập thông tin tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền những giải pháp thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác tư vấn pháp luật.

Bên cạnh đó yêu cầu của Kế hoạch kiểm tra phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật về tư vấn pháp luật, chính xác, khách quan, trung thực, công khai. Kiểm tra phải thu thập được thông tin mặt mạnh, mặt hạn chế, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện tư vấn pháp luật để đánh giá, báo cáo, đề xuất xử lý, giải quyết theo quy định pháp luật. Kết hợp kiểm tra để hướng dẫn kỹ năng nghiệp vụ về tư vấn pháp luật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn pháp luật.

Đoàn kiểm tra thực hiện Kiểm tra về tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về tư vấn pháp luật với nội dung như sau: Thực hiện quy định tại Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ; Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của pháp luật về luật sư, trợ giúp pháp lý...

Việc lập sổ theo dõi thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí; sổ theo dõi vụ việc có thù lao; ghi chép, bảo quản, lưu giữ các loại sổ theo dõi, hồ sơ công việc, hợp đồng lao động, hợp đồng cộng tác viên. Việc thực hiện ký hợp đồng với cộng tác viên tư vấn pháp luật; danh sách cộng tác viên tư vấn pháp luật; tiêu chuẩn, điều kiện của người thực hiện tư vấn pháp luật tại Trung tâm; việc sử dụng tư vấn viên pháp luật, luật sư, cộng tác viên tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật. Thực hiện trách nhiệm niêm yết mức thu thù lao tại trụ sở của Trung tâm và chấp hành quy định của pháp luật về tài chính. Việc báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tư vấn pháp luật theo quy định.

 Đồng thời, đối tượng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo về tổ chức và hoạt động của tổ chức mình theo nội dung kiểm tra. Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với đại diện pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật và đại diện lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh, nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách, tài liệu nghiệp vụ liên quan đến nội dung kiểm tra. Đại diện Trung tâm tư vấn pháp luật được kiểm tra giải trình, bổ sung, làm rõ những nội dung được kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra và kiến nghị, đề xuất (nếu có). Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra sau khi kết thúc kiểm tra theo quy định./.

Thanh Trúc - Phòng HC&BTTP 

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 692
  • Trong tuần: 6,010
  • Tất cả: 354,904