Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 80

Triển khai kế hoạch đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL tham gia tố tụng năm 2023

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý được giao theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý; Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, Thông tư số 12/2018/TT-BTP. Theo đó, ngày 05/9/2023, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch 195/KH-STP đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL năm 2023.

Kế hoạch ban hành với mục đích đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL tham gia tố tụng thực hiện theo quy định của Luật TGPL và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm xác định vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công của các tổ chức thực hiện TGPL đảm bảo đúng quy định pháp luật về TGPL, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL tại địa phương. Đồng thời, thông qua việc đánh giá chất lượng vụ việc TGPL kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót và nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của tổ chức thực hiện TGPL đối với việc TGPL tham gia tố tụng tại địa phương, tìm ra nguyên nhân để khắc phục, tháo gỡ, từng bước nâng cao chất lượng vụ việc TGPL tham gia tố tụng; nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của tổ chức thực hiện TGPL tại địa phương.

Bên cạnh đó yêu cầu của Kế hoạch đánh giá là phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự thật khách quan, chính xác, toàn diện, kịp thời theo các tiêu chí đánh giá chất lượng vụ TGPL và phù hợp với thực tiễn hoạt động của các tổ chức thực hiện TGPL. Một vụ việc TGPL không đánh giá 02 lần. Đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL tham gia tố tụng của tổ chức thực hiện TGPL là dựa trên kế hoạch đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL của Sở Tư pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước về TGPL tại địa phương. Kế hoạch đánh giá phải xác định phạm vi, tỷ lệ vụ việc, cách thức tiến hành đánh giá, xác định và các điều kiện cần thiết khác (nếu có). Kết quả xác định vụ việc tham gia tố tụng thành công được đánh giá thể hiện bằng văn bản.

Đoàn đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc TGPL tham gia tố tụng thực hiện Đánh giá trên cơ sở giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ vụ việc TGPL đã kết thúc. Trường hợp cần thiết, đề nghị người thực hiện TGPL giải trình các vấn đề liên quan đến vụ việc TGPL được lựa chọn đánh giá để làm rõ trước khi kết luận đánh giá.

Đối với các vụ việc TGPL phức tạp, Sở Tư pháp có thể mời các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư có kinh nghiệm, chuyên gia pháp luật tham gia đánh giá hoặc tư vấn đánh giá chất lượng vụ việc. Người được mời tham gia phải có ý kiến bằng văn bản đối với vụ việc được yêu cầu đánh giá.

Tiêu chí đánh giá phải dựa trên các tiêu chí và cơ cấu điểm theo quy định tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Xếp loại chất lượng vụ việc TGPL phải trên cơ sở kết quả đánh giá theo tiêu chí và áp dụng Điều 17 Thông tư số 12/2018/TT-BTP  của Bộ Tư pháp.

Đồng thời, đối tượng được đánh giá thực hiện vụ việc TGPL tham gia tố tụng và vụ việc đại diện ngoài tố tụng đã kết thúc của Trung tâm TGPL nhà nước (sau đây gọi là tổ chức thực hiện TGPL) được xác định theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 12/2018/TT-BTP.  Tỷ lệ vụ việc hồ sơ được đánh giá 30% tổng số hồ sơ vụ việc TGPL tham gia tố tụng và vụ việc đại diện ngoài tố tụng của tổ chức thực hiện TGPL kết thúc từ ngày 02/9/2022 đến 01/9/2023. Trên cơ sở quy định các tiêu chí đánh giá, Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL có trách nhiệm trao đổi, thống nhất trước về cách thức, phương pháp chấm điểm để thực hiện đảm bảo đúng quy định.

 Tổ chức thực hiện TGPL có trách nhiệm cung cấp sổ thụ lý, hồ sơ vụ việc TGPL do tổ chức mình thực hiện phục vụ cho Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL theo Quyết định số 104/QĐ-STP ngày 19/9/2023 của Giám đốc Sở Tư pháp.

Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp đánh giá, xếp loại chất lượng vụ việc TGPL đúng quy định pháp luật. Đồng thời, kết thúc đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá chất lượng vụ việc TGPL có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Tư pháp về kết quả thực hiện đánh giá./.

Thanh Trúc - Phòng HC&BTTP 

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 754
  • Trong tuần: 6,072
  • Tất cả: 354,966