Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2023
Lượt xem: 97
Ngày 22/11/2023, tại Hội trường Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn và các Phó Chủ tịch Lê Thanh Bình, Nguyễn Trung Hoàng, Nguyễn Quỳnh Thiện chủ trì phiên họp thành viên UBND sơ kết tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, triển khai một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2023.
Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng, triển khai một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2023; ý kiến đề xuất, kiến nghị của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; ý kiến phát biểu của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn kết luận chỉ đạo như sau:
 

Thành viên UBND tỉnh cơ bản thống nhất đánh giá, nhận định về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng và một số công tác trọng tâm tháng 12 năm 2023. Tháng qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đôn đốc thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đã đạt được một số kết quả như: Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2023. Đến nay, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 cơ bản đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Tổng thu ngân sách; phát triển doanh nghiệp; tạo việc làm mới; đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài; tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ hộ sử dụng điện; rà soát hộ nghèo giảm 0,67% so với năm 2022, vượt 0,17% so với chỉ tiêu nghị quyết; hộ nghèo dân tộc Khmer giảm 1,5% so với năm 2022, vượt 0,17% so với chỉ tiêu nghị quyết…. Một số nhiệm vụ tập trung chỉ đạo trong năm 2023 đến nay cơ bản cũng đạt theo kế hoạch như: Xây dựng nông thôn mới: Qua rà soát, tự đánh giá huyện Trà Cú đạt 09/09 tiêu chí; huyện Cầu Kè, huyện Tiểu Cần đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương xem xét công nhận; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 62,8% kế hoạch; công nhận và tái công nhận 55 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, nâng tổng số hiện nay trên địa bàn tỉnh có 239 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP; công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại được quan tâm chỉ đạo, từ đầu năm đến nay đã cấp chủ trương đầu tư 10 dự án (tăng 04 dự án so với cùng kỳ)… Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 năm 2023 được tập trung chỉ đạo đạt được nhiều kết quả như: Trình thông qua 11 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) - Hội đồng nhân dân tỉnh; hoàn thành các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam; phối hợp tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ; Hội chợ Xúc tiến Thương mại, sản phẩm Công nghiệp nông thôn và OCOP gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh 2023; tổ chức thành công sự kiện tổng kết Dự án SME Trà Vinh và kỷ niệm 22 năm quan hệ hợp tác Trà Vinh - Canada; Hội thảo tiềm năng về năng lượng sạch, cơ hội hợp tác đầu tư và phát triển tại tỉnh Trà Vinh; đăng cai tổ chức thành công Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ IV năm 2023…Bên cạnh đó, cũng có nhiều khó khăn, hạn chế: Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đến nay đạt 92,15% (chỉ tiêu 94,8%); công tác tiêm phòng trên đàn vật nuôi tuy có quan tâm nhưng tỷ lệ đạt còn thấp; xảy ra dịch tả heo Châu Phi tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè; diện tích thả nuôi thủy sản (con tôm) thâm canh mật độ cao còn thấp; giải ngân các công trình xây dựng cơ bản có tăng so với cùng kỳ nhưng một số công trình, dự án còn chậm; việc triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia có nhiều chuyển biến, nhưng giải ngân vốn còn chậm (đến nay chỉ đạt 30,3%); công tác tham mưu của các sở, ngành đôi lúc còn chậm so với yêu cầu; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại của các địa phương còn chậm…
Trên cơ sở kết quả đạt được, những hạn chế nêu trên, để đạt được các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2023, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đã nêu trong báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu (tại Thông báo số 275/TB-VP ngày 28/11/2023) các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện các công việc sau: 
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:
+ Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đến nay chưa đạt kế hoạch để tập trung dồn sức đến cuối năm phải hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra, nhất là tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân.
+ Tích cực rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp. Theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, có giải pháp hỗ trợ kịp thời người lao động chuyển đổi nghề bền vững, bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động. Tổ chức triển khai công tác chuẩn bị, chăm lo đời sống người dân trong dịp giáp hạt và Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
+ Triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, tăng cường quản lý thị trường, chuẩn bị hàng hóa phục vụ lễ, tết. Quan tâm mời gọi, thu hút đầu tư, hỗ trợ thủ tục hồ sơ triển khai các dự án đầu tư, nhất là công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch, nhất là tập trung giải ngân vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, lưu ý vốn chuyển tiếp năm 2022 sang năm 2023.
+ Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời phải tạo mối liên hệ chặc chẽ với bộ, ngành Trung ương, để trong quá trình thực hiện kịp thời tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện các ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ. 
+ Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đôn đốc xử lý các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện còn tồn đọng, kéo dài. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; tổ chức tốt việc tiếp, đối thoại với công dân theo quy định.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:
+ Tập trung chỉ đạo xuống giống dứt điểm lúa vụ đông xuân theo đúng lịch thời vụ, chăm sóc tốt diện tích hoa màu, cây ăn trái. Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả heo Châu Phi, dịch sâu đầu đen không để phát sinh diện rộng; tiếp tục vận động, tuyên truyền tiêm phòng vaccine phòng bệnh trên đàn vật nuôi. Tuyên truyền chuyển đổi sản xuất sang cây trồng hiệu quả, chất lượng cao. Quan tâm công tác phòng, chống thiên tai, nhất là đề phòng triều cường, sạt lở, ngập úng.
+ Chỉ đạo vận hành các công trình thủy lợi phải đảm bảo hợp lý, vừa phục vụ sản xuất, vừa góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
+ Tăng cường công tác tuyên truyền chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
+ Tập trung huy động mọi nguồn lực, hoàn thành các tiêu chí còn đạt yếu, hoàn tất hồ sơ, thủ tục trình Trung ương thẩm định, công nhận huyện nông thôn mới Trà Cú; huyện nông thôn mới nâng cao Cầu Kè, Tiểu Cần.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: 
+ Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch. Chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kiểm tra, đánh giá thực hiện các tiêu chí về xã văn hóa, nông thôn mới, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.
+ Tập trung chuẩn bị tốt các công việc Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày tỉnh Trà Vinh phong tặng danh hiệu “Toàn dân nổi dậy, đoàn kết lập công” (20/12/1968 - 20/12/2023).
- Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
+ Tổ chức đánh giá học kỳ I năm học 2023 - 2024 đảm bảo nghiêm túc, chất lượng.
+ Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ kiểm tra, rà soát hoạt động của các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, nhân sự… 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tổng hợp, đánh giá kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, thu nhập khá, giàu trên địa bàn. Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công. 
- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố: Triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, hoạt động “tín dụng đen”. Tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kéo giảm tai nạn giao thông.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 
+ Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; thu ngân sách; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.
+ Khẩn trương lập danh sách các đối tượng được hưởng bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ.
+ Sớm trình danh mục đất công để tổng hợp, tham mưu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng quy định của pháp luật theo ý kiến kết luận tại Thông báo số 262/TB-VP ngày 08 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải: Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung, phần việc tổ chức các hoạt động “Tết Quân - Dân” năm 2024./.

Hoàng Tâm

 

 
TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập
Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 5 792
  • Tất cả: 420435