Chào mừng Quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Trà Vinh! - Trang thông tin điện tử đang trong quá trình xây dựng và cập nhật thông tin, rất mong nhận được sự góp ý và quan tâm của Quý bạn đọc!
No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 328

Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh

Ngày 20/9/2023, Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Quyết định số 3268-QĐ/TU ban hành bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh. Cụ thể như sau:

1. Chức danh diện Bộ Chính trị quản lý, gồm:

- Ủy viên Trung ương Đảng chính thức;

- Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết (đang đảm nhiệm vị trí công tác nào thì được xác định vị trí thứ bậc và hưởng các chế độ, chính sách theo chức vụ đang công tác);

- Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

2. Chức danh diện Ban Bí thư quản lý, gồm:

- Phó Bí thư Tỉnh ủy;

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo phân cấp, gồm:

3.1. Chức danh tương đương Tổng Cục trưởng: Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách đơn vị tỉnh Trà Vinh.

3.2. Chức danh tương đương Phó Tổng Cục trưởng:

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách đơn vị tỉnh Trà Vinh.

3.3 Cấp trưởng các ban, sở, ngành và tương đương

- Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

- Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

- Giám đốc sở, trưởng cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh;

- Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (trừ các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thuộc bậc 1, cấp IV của Bảng danh mục kèm theo Quyết định số 3268-QĐ/TU);

- Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, gồm: Trường Chính trị tỉnh, Báo Trà Vinh;

- Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Trưởng các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

- Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh.

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm: Đài Phát thanh và Truyền hình, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Cao đẳng Y tế, Trường Cao đẳng Nghề.

3.4. Cấp phó các ban, sở, ngành và tương đương:

- Phó Trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;

- Thư ký đồng chí Bí thư Tỉnh ủy;

- Phó Giám đốc sở, Phó Trưởng các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tương đương ở cấp tỉnh;

- Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh;

- Phó Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (trừ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thuộc bậc 2, cấp V của Bảng danh mục kèm theo Quyết định số 3268-QĐ/TU).

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

- Trưởng các hội cấp tỉnh được giao biên chế;

- Phó Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy;

- Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;

- Phó trưởng các Ban Quản lý dự án thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Phó trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các chức danh cán bộ thuộc diện đảng đoàn, ban cán sự đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quản lý (cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị) theo phân cấp, gồm:

- Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

- Trưởng phòng và tương đương.

- Phó trưởng phòng và tương đương.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn. Mỗi chức danh có ít nhất từ 01 đến 03 bậc, các chức danh cùng thứ tự, bậc thì tương đương nhau.

Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai, quán triệt Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị và Quyết định này đến toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý nắm, thực hiện. Trên cơ sở bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương tại Quyết định này, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, chính sách cán bộ cho phù hợp và đúng thẩm quyền theo phân cấp. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện./.

 

                                                                                       Thanh Thảo

TIN LIÊN QUAN
1 2 3 4 5  ... 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lâm Sáng Tươi - Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng Ban Biên tập

Cơ quan trường trực: Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 4, đường Lê Thánh Tôn, P2, TPTV, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3866409   Email: pbgdpltravinh@travinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 783
  • Trong tuần: 6,101
  • Tất cả: 354,995