English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Quyết định số: 2695/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các chỉ tiêu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 2695/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2019
Ngày hiệu lực 26/12/2019
Trích yếu nội dung Quyết định số: 2695/QĐ-UBND phê duyệt danh mục các chỉ tiêu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Chiến lược, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Văn Hẳn
Tài liệu đính kèm signed-2695-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang