English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 98
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
357/BC-UBND 08/12/2022 Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ năm 2022 Tải về
351/BC-UBND 05/12/2022 Tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm tháng 12/2022 Tải về
304/BC-UBND 02/11/2022 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, một số công tác trọng tâm tháng 11/2022 Tải về
283/BC-UBND 04/10/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 9 và 9 tháng; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý IV/2022 Tải về
250/BC-UBND 06/09/2022 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, một số công tác trọng tâm tháng 9 năm 2022 Tải về
232/BC-UBND 09/08/2022 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, một số công tác trọng tâm tháng 8 năm 2022 Tải về
204/BC-UBND 12/07/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
147/BC-UBND 31/05/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và một số công tác trọng tâm tháng 06/2022 Tải về
132/BC-UBND 11/05/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 04 và một số công tác trọng tâm tháng 05/2022 Tải về
105/BC-UBND 01/04/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2022 Tải về
85/BC-UBND 07/03/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và một số công tác trọng tâm tháng 03/2022 Tải về
61/BC-UBND 09/02/2022 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 và một số công tác trọng tâm tháng 02/2022 Tải về
457/BC-UBND 15/12/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và một số công tác trọng tâm quý tháng 12/2021 Tải về
448/BC-UBND 10/12/2021 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 của tỉnh Trà Vinh Tải về
367/BC-UBND 10/11/2021 Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và một số công tác trọng tâm tháng 11/2021 Tải về
311/BC-UBND 08/10/2021 Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý IV/2021 Tải về
233/BC-UBND 01/09/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, và một số công tác trọng tâm tháng 9/2021 Tải về
198/BC-UBND 30/07/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 07 và một số công tác trọng tâm tháng 08/2021 Tải về
164/BC-UBND 02/07/2021 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 Tải về
120/BC-UBND 04/06/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 05 và một số công tác trọng tâm tháng 06/2021 Tải về
12345

Chung nhan Tin Nhiem Mang