English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1178/QĐ-UBND 27/06/2022 Về việc phê duyệt bổ sung quy hoạch đường gom và các điểm đấu nối đường giao thông công cộng vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
808/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán quy hoạch chung thành phố Trà Vinh (mở rộng), tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 Tải về
691/QĐ-UBND 07/04/2022 Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 Tải về
62/KH-UBND 20/12/2018 Kế hoạch số: 62/KH-UBND triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1443/QĐ-TTg 31/10/2018 Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1441/QĐ-UBND 08/07/2018 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Tải về
73/NQ-CP 06/06/2018 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Trà Vinh Tải về
66/NQ-HDND 04/05/2018 Thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tải về
599/QĐ-UBND 30/03/2018 Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
1336/QĐ-UBND 15/08/2014 Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Tải về
58/QĐ-UBND 13/01/2014 Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu Khu đô thị thuộc địa bàn phường 5,6,7,8,9 thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Tải về
1290/QĐ-UBND 04/07/2013 phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị thành phố Trà Vinh Tải về
11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Quản lý đầu tư phát triển đô thị Tải về
438/QĐ-TTg 24/03/2011 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 Tải về
19/2010/TT-BXD 22/10/2010 Hướng dẫn lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Tải về
898/QĐ-UBND 19/05/2010 Quy hoạch đầu tư phát triển vùng lúa chất lượng cao tỉnh trà vinh giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 Tải về
38/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị Tải về
37/2010/NĐ-CP 07/04/2010 Lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị Tải về
30/2009/QH12 17/06/2009 Quy hoạch đô thị Tải về
1570 /QĐ-UBND 21/10/2008 Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Càng Long tỉnh Trà Vinh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Tải về
12

Chung nhan Tin Nhiem Mang