English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title...
Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh
Cấp văn bản Địa phương
Số ký hiệu văn bản 23/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Trà Vinh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Phổ biến pháp luật
Người ký duyệt Nguyễn Trung Hoàng
Tài liệu đính kèm Tải về

Chung nhan Tin Nhiem Mang