តម្លៃស្រូវប្រមូលពន្ធប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មឆ្នាំ២០២៣

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តទើបតែបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ ២២៥៤/QD-UBND ស្តីពីការកំណត់តម្លៃស្រូវដើម្បីប្រមូលពន្ធលើការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្តត្រាវិញ។

តាមនោះ តម្លៃស្រូវសម្រាប់ប្រមូលពន្ធលើការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មឆ្នាំ២០២៣ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្តត្រាវិញគឺ ៥០០០ដុង/គីឡូក្រាម។

គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានប្រគល់ដល់ប្រធាននាយកដ្ឋានពន្ធដារខេត្ត សហការជាមួយមន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុណែនាំអនុវត្ត និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្ត; ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្តាស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុង ត្រូវជូនដំណឹងដោយឯកសារចុះទៅឃុំ សង្កាត់ ទីប្រជុំជនអំពីតម្លៃស្រូវដើម្បីប្រមូលពន្ធលើការប្រើប្រាស់ដីកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០២៣ នៅលើភូមិសាស្រ្តខេត្តត្រាវិញ៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 3
  • ថ្ងៃនេ: 270
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 7,282
  • ទាំងអស់: 780,205