Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I, một số công tác trọng tâm quý II/2023

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra, đặc biệt là năm cuối thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Trình HĐND tỉnh ban hành 09 Nghị quyết. Tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định và phát triển hơn so với tháng trước và quý I cùng kỳ. Cụ thể kết quả trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 3 VÀ QUÝ I

1. Tăng trưởng kinh tế (GRDP)

Tăng trưởng GRDP ước đạt 3,18% (nếu không tính giá trị sản xuất điện thì tăng 8,96%), trong đó:

- Khu vực I giảm 0,56%, do sản lượng thủy sản sụt giảm cả về nuôi trồng và khai thác; năng suất, sản lượng lúa, hoa màu thấp hơn cùng kỳ, giá cả hàng hóa nông sản thiếu ổn định.

- Khu vực II giảm 7,58% do công nghiệp sản xuất và phân phối điện sụt giảm mạnh do điều tiết của Trung ương, chỉ nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 duy trì vận hành, các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 mở rộng tạm dừng. Mặc dù công nghiệp chế biến, chế tạo phục hồi và tăng khá, lĩnh vực xây dựng cũng tăng cao so với cùng kỳ nhưng do chịu chi phối lớn của sản xuất điện nên cả khu vực II vẫn tăng trưởng âm.

- Khu vực dịch vụ phục hồi và tăng trưởng khá (tăng 18,29%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,20%.

2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đến ngày 14/3/2023 tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 toàn tỉnh đạt 99,62%; trong tháng, không phát hiện ca mắc mới, không có ca tử vong; tính từ đầu năm đến nay, phát hiện 04 ca mắc mới Covid-19; toàn tỉnh không còn trường hợp cách ly, điều trị.

3. Tài chính, ngân hàng

Thu ngân sách ước đạt 2.778 tỷ đồng, lũy kế quý I thu 4.569 tỷ đồng, đạt 35,46% dự toán, tăng 59,55% so với cùng kỳ (nếu loại trừ thu chuyển nguồn 1.736,233 tỷ đồng, thì tổng thu quý I đạt 2.833,550 tỷ đồng, tăng 9,76% so với cùng kỳ); thu nội địa 1.323,591 tỷ đồng, đạt 23,22% dự toán, thấp hơn cùng kỳ 2%. Chi ngân sách 653 tỷ đồng, lũy kế quý I chi 1.557, tăng 13,37% so với cùng kỳ.

Ước đến 31/3/2023, tổng vốn hoạt động của các TCTD tăng 1,92% so với cuối năm 2022, tổng dư nợ cho vay tăng 1,69% so với cuối năm 2022.

4. Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

(1) Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh: Kế hoạch vốn năm 2023 đến nay chưa được Trung ương thông báo chính thức. Trong quý I/2023, có 02 chính sách được tiếp tục giải ngân từ nguồn chuyển tiếp và nguồn thu hồi các khoản vay trước với tổng số tiền được giải ngân là 820 triệu đồng. Từ khi triển khai chính sách đến 19/3/2023, tổng dư nợ cho vay đạt 168,315 tỷ đồng.

(2) Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: trong tháng không phát sinh mới; đến nay đã hỗ trợ 06 khách hàng tiếp cận vốn vay với dư nợ hỗ trợ lãi suất 16,52 tỷ đồng.

(3) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ đã bố trí vốn cho 04 dự án với số vốn 366 tỷ đồng, đến nay đang triển khai thi công 01 dự án, đang thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 01 dự án, đang tổ chức đấu thầu 02 dự án.

5. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2023 ước đạt 6.965 tỷ đồng, đạt 23,1% kế hoạch, giảm 1,11% so cùng kỳ, trong đó: nông nghiệp tăng 1,39%; lâm nghiệp giảm 2,72% và thủy sản giảm 8,9%.

* Sản xuất lúa: Đầu năm đến nay xuống giống 63.251 ha, đạt 33,7% kế hoạch, giảm 1,83% so với cùng kỳ, sản lượng ước thực hiện quý I đạt 83.025 tấn, năng suất trung bình 5,66 tấn/ha.

* Đầu năm đến nay đã gieo trồng 19.510ha cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác, đạt 37,1% kế hoạch. Cải tạo trồng mới 137 ha dừa và cây ăn trái. Phát hiện sâu đầu đen hại dừa trên diện tích 28,5 ha.

* Chăn nuôi: Dịch tả heo Châu Phi chưa được xử lý dứt điểm, trong tháng có 110 con heo nghi, mắc bệnh, nâng tổng số đầu năm đến nay dịch có 234 con; đến ngày 15/3/2023 còn 02 xã có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

* Xây dựng nông thôn mới: hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Đoàn công tác Trung ương khảo sát, đánh giá và trình công nhận huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới huyện Trà Cú, theo kết quả tự đánh giá, đến ngày 15/3/2023 huyện đạt 4/9 tiêu chí.

* Chương trình OCOP: Tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng phát triển sản phẩm OCOP, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và phát triển thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; hỗ trợ các cơ sở sản xuất tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh Bến Tre; công bố quyết định và trao giấy chứng nhận 104 sản phẩm đạt OCOP năm 2022 đạt hạng 03 sao trở lên.

Diện tích thả nuôi thủy sản trong tháng 8.231 ha, lũy kế đầu năm đến nay thả nuôi trên diện tích 24.979ha. Tổng sản lượng thủy hải sản trong quý I ước đạt 33.888tấn, đạt 13,86% kế hoạch. Phối hợp với Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và Khai thác thủy sản bền vững (ICAFIS), thuộc Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận ASC cho nghề nuôi nghêu tỉnh Trà Vinh.

Phần lớn các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản ổn định; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 19%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14% so với tháng trước; nhưng lũy kế quý I, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 19,9%, giá trị sản xuất công nghiệp giảm 5,53% so với cùng kỳ. Công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, cấp nước đều tăng so với cùng kỳ, riêng công nghiệp sản xuất, phân phối điện 16,47% do đầu năm đến nay chỉ có 02 tổ máy của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 duy trì vận hành phát điện, còn lại các tổ máy của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, 3 và 3 mở rộng vẫn tiếp tục tạm dừng dự phòng (tổng sản lượng điện sản xuất đến nay chỉ đạt 17,66% kế hoạch, tương đương 2,228 tỷ kWh).

Tổ chức Lễ phát động các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” năm 2023. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I đạt 14.184 tỷ đồng, đạt 27% kế hoạch, tăng 56,52% so với cùng kỳ.

Tổ chức: Họp mặt doanh nghiệp đầu năm 2023; thăm hỏi, chúc tết trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2023, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và khó khăn của doanh nghiệp; xúc tiến mời gọi đầu tư tại Nhật Bản; ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh năm 2023; in ấn Quyển Trà Vinh – Điểm đến đầu tư (song ngữ Việt – Anh).

Trong quý, cấp mới Quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đầu tư 110 tỷ đồng; điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư 08 dự án; chấm dứt hoạt động 08 dự án. Phát triển mới 58 doanh nghiệp, lũy kế quý I phát triển mới 128 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động 82 doanh nghiệp, giải thể 19 doanh nghiệp; so với cùng kỳ: số doanh nghiệp thành lập mới tăng 15, tạm ngừng tăng 21, hoạt động trở lại tăng 36 doanh nghiệp, giải thể giảm 11 doanh nghiệp; đăng ký giao dịch qua mạng đạt 87,64%.

Tổ chức Tổng kết tình hình hoạt động phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023. Đầu năm đến nay phát triển 01 HTX, nâng tổng số toàn tỉnh có 172 HTX đang hoạt động.

Tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 4.695,336 tỷ đồng, đến 20/3/2023 giải ngân 551,015 tỷ đồng, đạt 11,7% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 16,4% kế hoạch).

Rà soát cơ sở dữ liệu, hệ thống bản đồ Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức Hội thảo Đề án phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.

6. Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

Tổ chức Hội nghị chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành kiểm tra và sơ kết học kỳ I, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh; công nhận 04 trường đạt chuẩn quốc gia; tiếp nhận đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023. Công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022.

Nghiệm thu 02 đề tài, hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền cho 01 cơ sở; triển khai thực hiện 05 đề tài phát triển tài sản trí tuệ. Khảo sát, kiểm tra định kỳ cân đối chứng trên địa bàn tỉnh đợt 1/2023, tổ chức kiểm tra về đo lường chất lượng tại 24 cơ sở kinh doanh.

7. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Tạo việc làm mới cho 1.137 lao động, đưa 106 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; lũy kế quý I, tạo việc làm cho 3.747 lao động, đạt 16,2% kế hoạch, đưa 286 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đạt 31,7% kế hoạch. Cấp phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T Trà Vinh.

Giải quyết chế độ chính sách cho 263 trường hợp; thực hiện Đề án hỗ trợ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, đã xây dựng hoàn thành 1821/1.943 căn, đạt 93,7%, giải ngân đạt 92,6%. Tổ chức Lễ bàn giao 905 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ người cao tuổi thuộc hộ cận nghèo. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh cho 505 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Chỉ đạo xây dựng các quy định, cơ chế quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tổng kết kết quả thực hiện các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2022; tổ chức họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng gắn với sơ kết mô hình sinh kế “Người có giúp người khó” năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023.

Tổng lượt khám bệnh, chữa bệnh trong tháng 127.266 lượt; phát hiện và xử lý 22 ổ dịch và 41 ca sốt xuất huyết, 12 ca bệnh tay chân miệng, phát hiện mới 13 người nhiễm HIV. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng năm 2023

Tổ chức Chương trình nghệ thuật đón Giao thừa, trưng bày, triển lãm mừng xuân 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Công nhận Chùa Lò Gạch là di tích cấp tỉnh; thị trấn Cầu Ngang, thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang là thị trấn đô thị văn minh. Du lịch phát triển khá, tổng doanh thu du lịch trong quý đạt 411,5 tỷ đồng (tăng 7,4 lần so với cùng kỳ), lượt khách tham quan 353.405 lượt người (tăng 1,9 lần).

8. Tài nguyên và môi trường, Thông tin và truyền thông

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 08 huyện, thị xã. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông hoạt động ổn định; thường xuyên kiểm tra, khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Cấp mới 202 chứng thư số, đến nay tổng số 2.755 chứng thư số đang hoạt động phục vụ ký số văn bản, hồ sơ giao dịch...

9. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Triển khai kênh truyền thông “Bộ Nội vụ” gắn với chuyên đề “Bản tin điện tử cải cách hành chính” trên mạng Zalo.

Thanh tra hành chính 24 cuộc tại 31 đơn vị, phát hiện 06 đơn vị sai phạm số tiền 31,079 tỷ đồng; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 62 cuộc. Tiếp 1.092 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết 184/283 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 65%. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai; trong kỳ, không có phát sinh án tham ô, tham nhũng; hiện đang xử lý 03 vụ việc của kỳ trước mang sang.

10. Về quốc phòng, an ninh

Chỉ thị công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân; tổng kết Đợt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự; tổ chức giao, nhận 1.177 thanh niên lên đường nhập ngũ (đạt 100% chỉ tiêu).

Từ đầu năm đến nay: phát hiện 02 vụ phạm tội về kinh tế; 01 vụ tội phạm công nghệ cao; khởi tố 01 vụ tham nhũng; xảy ra 59 vụ vi phạm về trật tự xã hội; phát hiện 34 vụ tội phạm về ma túy; xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông; 03 vụ chết người do đuối nước.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ II/2023

1. Tập trung thực hiện nhanh, hiệu quả năm cuối Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ. Chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XI; chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Theo dõi sát tình hình sản xuất nông nghiệp, nhất là tình hình dịch tả heo Châu Phi, sâu đầu đen hại dừa; thực hiện khẩn trương các biện pháp phòng, chống xâm nhập mặn, triều cường; đẩy nhanh tiến độ thi công nạo vét các công trình thủy lợi nội đồng. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Nghề cá Việt Nam; tuyên truyền, vận động chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái theo Đề án 208 của Chính phủ.

Hoàn thành công tác vệ sinh phòng cháy rừng, giao khoán bảo vệ rừng và cập nhật diễn biến rừng năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn Nông thôn mới. Tập trung hỗ trợ huyện Trà Cú hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện Cầu Kè hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao.

3. Tập trung thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023, chú trọng các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Định An; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tiến độ, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh dự án đã cấp chủ trương/quyết định chủ trương đầu tư. Tăng cường hỗ trợ kết nối cung cầu hàng hóa trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ các cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử; triển khai hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng ngày thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2023. Đẩy mạnh công tác quản lý, vận hành, khai thác Cổng thông tin tư vấn doanh nghiệp.

Rà soát tình hình hoạt động và tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển HTX giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các HTX trên địa bàn tỉnh.

4. Hoàn tất chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023; tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn chương trình phục hồi kinh tế - xã hội, vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 năm học 2023-2024. Tổ chức các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh: thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 11; thi công nhận trình độ cấp Tiểu học, THCS môn Tiếng Khmer; thi nghề phổ thông đối với học sinh lớp 11, thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Triển khai phương án điều tra công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2023.

6. Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo cung ứng lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2023 tại các huyện, thị xã, thành phố. Triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2023. Tuyển sinh, phân luồng định hướng giáo dục nghề nghiệp. Thăm viếng, tặng quà cho thương binh, liệt sĩ và thân nhân nhân ngày 30/4. Hoàn thành hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội của tỉnh cho 505 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

7. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2023.

8. Đẩy mạnh giám sát dịch tễ, tuyên truyền phòng, chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, đặc biệt là vào đầu mùa mưa. Hoàn tất việc di dời các khoa, phòng và trang thiết bị từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) về Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700 giường), đảm bảo hoạt động ổn định tại cơ sở mới.

9. Tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp tết cổ truyền Chôl - Chnăm -Thmây năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về dân tộc năm 2023 và Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

10. Chuẩn bị và tổ chức Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Dù Kê Khmer Nam Bộ lần thứ hai -–2023. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân, nhất là trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 01/5. Tổ chức các giải thể thao nhân Tháng hoạt động thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

11. Tăng cường quản lý các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU và Kế hoạch 04/KH-UBND tỉnh. Kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh năm 2023.

12. Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng và triển khai Kế hoạch Giám sát chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch vụ bưu chính công ích năm 2023.

13. Hoàn thiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố”. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trong đồng bào dân tộc Khmer, Lễ 30/4, 01/5 năm 2023; tăng cường thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 236
  • Trong tuần: 11,139
  • Tất cả: 2,180,347