Tình hình KTXH tháng 4, một số công tác trọng tâm tháng 5 năm 2023

Trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực hơn tháng trước và cùng kỳ: thu ngân sách đạt khá; các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ kết nối, quảng bá sản phẩm được quan tâm thực hiện thường xuyên; phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng, khả quan hơn cùng kỳ; các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng được kéo giảm; các cấp, các ngành, địa phương quan tâm chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer vui đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây; thương mại, dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc; kết quả công bố các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR index đều tăng hạng; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các loại tội phạm được ngăn chặn, đẩy lùi. Kết quả thực hiện trên một số ngành, lĩnh vực như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19

Quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong bối cảnh dịch có dấu hiệu tăng nhanh trở lại.

Đến ngày 14/4/2023 tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 toàn tỉnh đạt 99,94%.

2. Tài chính, ngân hàng

Thu ngân sách ước đạt 2.649 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng thu 7.218 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, tăng 59,85% so với cùng kỳ (Nếu loại trừ thu chuyển nguồn 2.764 tỷ đồng, thì tổng thu 4 tháng đạt 4.454 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ). Thu nội địa 2.074 tỷ đồng, đạt 36,39% dự toán, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Chi ngân sách 652 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng chi 2.209 tỷ đồng, đạt 18,97%, giảm 7,1%.

Ước đến cuối tháng 4/2023, tổng vốn hoạt động của các TCTD đạt 46.650 tỷ đồng, tăng 3,92% so với cuối năm 2022, tổng dư nợ cho vay đạt 40.100 tỷ đồng, tăng 4,16% so với cuối năm 2022.

3. Thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ

(1) Thực hiện các chính sách thông qua Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh: Đến nay 18/4/2023 Ngân hàng Chính sách xã hội đã thông báo vốn năm 2023 của 02/05 chương trình chính sách tín dụng với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, có 03 chương trình chính sách được tiếp tục giải ngân từ nguồn phân bổ và nguồn thu hồi.

(2) Thực hiện Chương trình cho vay hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP: đến nay đã hỗ trợ 06 khách hàng tiếp cận vốn vay với dư nợ hỗ trợ lãi suất 16,27 tỷ đồng.

(3) Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ đã bố trí vốn cho 04 dự án với số vốn 366 tỷ đồng, đến nay đang triển khai thi công 01 dự án, đang tổ chức đấu thầu 03 dự án, đến 21/4/2023 giải ngân 58,3 tỷ đồng, đạt 15,9% kế hoạch.

4. Tình hình phát triển các ngành, lĩnh vực

Gieo sạ 8.319 ha lúa, lũy kế đến nay gieo sạ 71.570 ha, đạt 38,13% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ 11%; thu hoạch 53.982 ha, chiếm 75,4% diện tích xuống giống, năng suất trung bình 6,68 tấn/ha

Đầu năm đến nay gieo trồng 26.496 ha cây màu, công nghiệp ngắn ngày và cây hàng năm khác, đạt 50,3% kế hoạch (cao  hơn cùng kỳ 752 ha).

Dịch tả heo Châu Phi chưa được xử lý dứt điểm, phát hiện ổ dịch trên đàn heo 21 con; thực hiện công tác thủy lợi nội đồng đến nay đạt 50,4% kế hoạch. Hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến thẩm định của Đoàn công tác Trung ương khảo sát, đánh giá và trình công nhận huyện Cầu Ngang, Duyên Hải đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Đầu năm đến nay, thả nuôi trên 3,2 tỷ con giống thủy sản trên diện tích 31.369ha; tổng sản lượng thủy hải sản ước đạt 48.153 tấn, đạt 19,7% kế hoạch (thấp hơn cùng kỳ 8.594 tấn).

Các ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải phát triển ổn định so với tháng trước và cùng kỳ; riêng công nghiệp sản xuất và phân phối điện tiếp tục giảm sâu. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng giảm 32,30%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 9.097 tỷ đồng, giảm 16% so cùng kỳ (tổng sản lượng điện sản xuất đến nay chỉ đạt 20,07% kế hoạch, tương đương 2,532 tỷ kWh).

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 4 tháng ước đạt 18.642 tỷ đồng, đạt 35,5% so kế hoạch, tăng 43% so cùng kỳ.

Theo công bố của VCCI Việt Nam, PCI năm 2022 tăng 25 bậc, xếp hạng 26/63 tỉnh, thành trong cả nước và hạng 6/13 tỉnh, thành trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long; công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh năm 2022, Trà Vinh là tỉnh đứng đầu chỉ số PGI với 17,67 điểm.

Tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất Hydro xanh; cấp mới 01 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư 2,5 triệu USD. Đầu năm đến nay thành lập mới 175 doanh nghiệp, đạt 33,65%; đăng ký giao dịch qua mạng đạt 100% tổng số hồ sơ.

Kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Trà Vinh. Thành lập mới 02 HTX, lũy kế 4 tháng thành lập mới 03 HTX (đạt 30% kế hoạch).

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là 4.714 tỷ đồng, đến ngày 21/4/2023, giải ngân 820,148 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch (cùng kỳ giải ngân đạt 22,2% kế hoạch). Giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 8,1%.

Về quy hoạch: Hoàn chỉnh hồ sơ, trình Thường trực Hội đồng thẩm định rà soát Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ

Tổ chức: thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh giáo dục Tiểu học năm học 2022-2023; thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh học sinh trung học; thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023 tại 15 Hội đồng thi. Công nhận 101/102 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 09 trường đạt chuẩn quốc gia. Triển khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024.

Phê duyệt 01 đề tài khoa học; tiếp nhận 01 hồ sơ đề nghị hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể của Hợp tác xã sinh viên Trường Đại học Trà Vinh.

6. Bảo trợ xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác

Đầu năm đến nay, tạo việc làm mới đạt 42,3% kế hoạch, lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài đạt 46,7% kế hoạch, giải quyết chế độ chính sách cho 317 trường hợp.

Tổ chức kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam 25/3”; triển khai hỗ trợ nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh cho 475 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Tổ chức thăm, tặng quà, họp mặt các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, người có uy tín nhân dịp Chôl Chnam Thmây năm 2023 với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng.

Phát hiện và xử lý 28 ổ dịch, 65 ca sốt xuất huyết, 01 ca bệnh tay chân miệng. Đến nay, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 79,73%; phê duyệt bổ sung 918 danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Tổ chức văn nghệ nhân kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023). Triển lãm Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ II năm 2023. Tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Trà Vinh tại Hà Nội; hoàn thành hồ sơ đề nghị Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long công nhận 02 điểm du lịch tiêu biểu.

7. Tài nguyên và môi trường; Thông tin và truyền thông

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý đất công trên địa bàn tỉnh. Phê duyệt và công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 09 huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện kê biên kiểm đếm 18 công trình trong giải phóng mặt bằng. Ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá và chấm điểm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU và Kế hoạch số 04/KH-UBND trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Thực hiện kết nối Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Hoàn thành đưa vào hoạt động 31 trang thông tin điện tử cấp xã.

8. Cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, SIPAS giai đoạn 2021-2025 theo Chương trình số 12-Ctr/TU ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kết quả công bố các chỉ số năm 2022 đều chuyển biến tích cực, tăng thứ hạng so với năm 2021, trong đó: (i) chỉ số PAPI năm 2022 tăng 07 bậc so với năm 2021, xếp thứ hạng 48/61 tỉnh, thành phố cả nước và thứ hạng 09/13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long; (ii) chỉ số PAR index năm 2022 tăng 02 bậc so với năm 2021, xếp thứ hạng 50/63 tỉnh, thành trong cả nước và thứ 11/13 tỉnh, thành trong vùng; (iii) chỉ số SIPAS năm 2022 tăng 06 bậc, xếp thứ hạng 19/63 tỉnh, thành trong cả nước và thứ hạng 02/13 tỉnh, thành trong khu vực đờng bằng sông Cửu Long.

Xây dựng cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh. Triển khai 02 Đoàn thanh tra hành chính; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 32 cuộc, phát hiện và xử lý 40 trường hợp vi phạm. Tiếp 511 lượt người đến khiếu nại, tố cáo; giải quyết đơn thuộc thẩm quyền đạt 36,8%.

9. Quốc phòng, an ninh

Triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023; chủ động nắm tình hình, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xây dựng và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 137 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5) và 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023).

Đầu năm đến nay: phát hiện 84 vụ phạm tội về trật tự xã hội (nhiều hơn cùng kỳ 33 vụ); 42 vụ tội phạm về ma túy (tăng 05 vụ so với cùng kỳ); 17 vụ tai nạn, làm chết 17 người, 08 người bị thương (so với cùng kỳ tăng 05 vụ, tăng 05 người chết, tăng 03 người bị thương).

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5/2023

1. Tập trung xây dựng báo cáo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Tuyên truyền, khuyến cáo người dân xuống giống lúa Hè thu tuân thủ đúng lịch thời vụ. Theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động ứng phó khô hạn, xâm nhập mặn, thiên tai; hoàn thành công tác thủy lợi nội đồng. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, không để dịch tả heo Châu Phi lây lan diện rộng. Tập trung theo dõi địa bàn, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nuôi thủy sản cho người dân.

Tập trung huy động, lồng ghép các nguồn lực xây dựng, nâng cao chất lượng tiêu chí các xã nông thôn mới; quan tâm hỗ trợ huyện Trà Cú hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới. Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh.

3. Triển khai thực hiện Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025. Phân tích kết quả thực hiện chỉ số PCI tỉnh năm 2022 và xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số PCI tỉnh năm 2023.

4. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và vốn kéo dài năm 2022 sang; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

5. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non, giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục tiểu học cấp tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội; tổ chức thăm viếng, tặng quà cho thương binh, liệt sĩ bị thương, gia đình có công với cách mạng nhân ngày 30/4/1975.

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của vi rút SARS-CoV-2. Chủ động các phương án sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế bảo đảm khám chữa bệnh cho người dân.

Hoàn thành di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ cơ sở cũ về cơ sở mới; bố trí, sắp xếp các khoa, phòng và trang thiết bị y tế để bệnh viện hoạt động ổn định.

7. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023.

8. Triển khai xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 cấp huyện. Thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường, trật tự đô thị, vỉa hè, lòng lề đường, cơ quan, trường học đảm bảo môi trường, mỹ quan, sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn chào mừng các ngày lễ lớn.

9. Tích cực truyền thông nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số, đẩy mạnh tích hợp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh lên cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp tục xây dựng các trang thông tin điện tử các xã, phường, thị trấn còn lại. Đẩy nhanh tiến độ chuyển 06 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

10. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 01/5; tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 232
  • Trong tuần: 11,135
  • Tất cả: 2,180,343