Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Ngày 17/8/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

 

Theo đó, Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT quy định về các hàng hóa trong nước đã sản xuất được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với 04 đối tượng gồm:

(i) Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng;

(ii) Cơ quan hải quan, công chức hải quan;

(iii) Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu;

(iv) Cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật Thuế giá trị gia tăng.

Kèm theo Thông tư trên là 09 Phụ lục danh mục các máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được, trong đó:

(i) Phụ lục I: Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được, gồm có 109 mặt hàng;

(ii) Phụ lục II: Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được, gồm có 398 mặt hàng;

(iii) Phụ lục III: Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được, gồm có 111 mặt hàng;

(iv) Phụ lục IV: Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được, gồm có 536 mặt hàng;

(v) Phụ lục V: Danh mục linh kiện, phụ tùng xe ô tô trong nước đã sản xuất được, gồm có 287 mặt hàng;

(vi) Phụ lục VI: Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được, gồm có 67 mặt hàng;

(vii) Phụ lục VII: Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm cho đóng tàu trong nước đã sản xuất được, gồm có 09 mặt hàng;

(viii) Phụ lục VIII: Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện ngành viễn thông - công nghệ thông tin, nội dung số, phần mềm trong nước đã sản xuất được, gồm có 146 mặt hàng;

(ix) Phụ lục IX: Danh mục giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong nước đã sản xuất được, gồm có 203 mặt hàng.

Theo quy định tại Điều 3, các danh mục hàng hóa quy định tại Thông tư trên là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế và không bao gồm hết các hàng hóa khác trong nước đã sản xuất được lưu thông trên thị trường trong nước và quốc tế nhưng chưa được quy định tại Thông tư trên.

Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/8/2021 có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2021 và thay thế cho Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được./.

Xem chi tiết Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 187
  • Trong tuần: 11,090
  • Tất cả: 2,180,298