Thông báo thực hiện Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020, Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ và Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem Thông báo 48/TB-SKHĐT ngày 30/9/2021

Luật 64/2020/QH14

Nghị định 35/2021/NĐ-CP

Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT ngày 16/4/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 11,116
  • Tất cả: 2,180,324