Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
08/2020/NQ-HĐND 17/07/2020 Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về trợ cấp nghỉ việc, dôi dư, thai sản, mai táng đối với Phó Trưởng Công an xã, Công an viên; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; ấp, khóm đội trưởng; những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp khóm; những người tốt nghiệp đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn và Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
24/2019/QĐ-UBND 25/10/2019 Nghị quyết số 24/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
84/NQ-HĐND 12/04/2019 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 71/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thôi việc theo nguyện vọng Tải về
135-CV/TU 15/08/2016 Công văn số 135-CV/TU ngày 15/8/2016 của Tỉnh ủy Trà Vinh về việc thẩm tra lý lịch cán bộ được cử đi đào tạo sau đại học Tải về
24/2016/QĐ-UBND 11/07/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Trà Vinh Tải về
04/2016/NQ-HĐND 23/06/2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải về
04/2016/QĐ-UBND 21/01/2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
31/KH-UBND 18/12/2015 Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh năm 2016 Tải về
21/2015/NQ-HDND 09/12/2015 Quyết định số 21/2015/NQ-HDND ngày 09/12/2015 về việc quy định mức hỗ trợ đối với công chức làm việc tại Trung tâm hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn cấp tỉnh Tải về
30/2015/UBND 04/12/2015 Quyết định số 30/2015/UBND ngày 04/12/2015 về việc ban hành quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
123