Lượt xem: 253

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thị xã

Q%C4%90%20CNNV%20VP%20%C4%91a%20gop.doc

 

Quy%20dinh%20CN-NV%20VP%20H%C4%90ND%20va%20UBND%20%20%C4%91a%20gop.doc

1 2 3 4 5 
Bản đồ hành chính

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 1943
  • Trong tuần: 23,831
  • Tất cả: 3,663,909