Lượt xem: 333

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 10/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh v/v ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

saoy-13-nq-hdnd.pdf
Bản đồ hành chính
Thống kê truy cập
  • Đang online: 55
  • Hôm nay: 760
  • Trong tuần: 51,678
  • Tất cả: 2,220,439