hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 06/2020/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 18/09/2020
Ngày hiệu lực 05/11/2020
Trích yếu nội dung hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phòng Quản lý Đô thị
Người ký duyệt Nguyễn Chí Dũng
Tài liệu đính kèm Tải về