Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 113/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/09/2020
Ngày hiệu lực 18/09/2020
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Phòng Quản lý Đô thị
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về