Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 04/2020/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 06/08/2020
Ngày hiệu lực 01/10/2020
Trích yếu nội dung Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phòng Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về