Thông tư hướng dẫn Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 (Thông tư quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước)
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản 07/2020/TT-BVHTTDL
Ngày ban hành 15/10/2020
Ngày hiệu lực 01/12/2020
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn Nghị định 48/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 (Thông tư quy định nội dung tập huấn cho người lái phương tiện và nội dung hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước)
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Phòng Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Nguyễn Ngọc Thiện
Tài liệu đính kèm Tải về