Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019
Cấp văn bản Trung ương
Số ký hiệu văn bản BC
Ngày ban hành 21/09/2020
Ngày hiệu lực 21/09/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2019
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Phòng Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Tải về