Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/2023/NQ-HĐND 27/02/2023 Ban hành quy định nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 Tải về
02/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023 Tải về
01/NQ-HĐND 16/07/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2023 Tải về
12/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
11/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
09/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2022-2023 Tải về
20/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh Tải về
07/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định một số mức chi cụ thể hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025 Tải về
06/2022/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Tải về
22/NQ-HĐND 07/07/2022 Nghị quyết Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
12345