Càng Long: Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 05/01/2023, huyện Càng Long phối hợp cùng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo và cán bộ các cơ quan, đơn vị, làm công tác bảo vệ bí mật nhà và các xã – thị trấn trong huyện. Dự Hội nghị có đồng chí Thượng tá Trương Văn Lâm –  Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Trà Vinh; đồng chí Huỳnh Công Tín, Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

(đồng chí Huỳnh Công Tín, Huyện ủy viên – phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu khai mạc Hội nghị)

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Thượng tá Trương Văn Lâm –  Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Trà Vinh quán triệt, hướng dẫn những nội dung về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước với 02 chuyên đề: Chuyên đề 1 về những nội dung cơ bản trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và chuyên đề 2 về thực trạng lộ mất bí mật nhà nước và một số tồn tại, hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian qua; Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

(Thượng tá: Trương Văn Lâm –  Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Trà Vinh triển khai các nội dung về BMNN)

(Quang cảnh buổi tập huấn)

Qua buổi tập huấn, giúp cho cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước ở các cơ quan, đơn vị và các xã – thị trấn trong huyện Càng Long nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong hành động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Càng Long. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót và vi phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan liên quan./.

Minh Kha
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1939
  • Trong tuần: 22,212
  • Tất cả: 2,481,777