MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ TIÊU CHÍ, QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP GIAI ĐOẠN 2021-2025

Ngày 24/02/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 148/QĐ-TTg (thay thế Quyết định số 1048/QĐ-TTg) về việc Ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Trên cơ sở kế thừa Bộ tiêu chí Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020, được điều chỉnh, bổ sung nhằm nâng cao chất lượng và khai thác các giá trị văn hóa của sản phẩm, nâng cao vai trò và giá trị cộng đồng, nâng cao yêu cầu về các tiêu chuẩn, quy chuẩn và giảm bớt các chỉ tiêu đánh giá chất lượng cảm quan...

Các sản phẩm đạt OCOP 3 sao của cơ sở sản xuất rượu Phúc Hậu (Lê Văn Đực) khóm 10, thị trấn Càng Long

 Cụ thể, về phân nhóm sản phẩm: Cơ bản vẫn giữ 26 bộ sản phẩm như Quyết định số 1048/QĐ-TTg, tuy nhiên, thay đổi các bộ sản phẩm, bổ sung thêm 3 bộ sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm sinh vật cảnh gồm hoa, cây cảnh và động vật cảnh; gộp nhóm sản phẩm về sản phẩm lưu niệm, nội thất, trang trí thành bộ sản phẩm thủ công mỹ nghệ; bổ sung một số sản phẩm chưa được quy định tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg vào bộ sản phẩm như mật ong, tinh dầu…

Bộ tiêu chí mới giữ nguyên cấu trúc của bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP với 3 phần (sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; khả năng tiếp thị; chất lượng sản phẩm). Tuy nhiên, điều chỉnh lại cơ cấu điểm giữa 3 phần: sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 40 điểm; khả năng tiếp thị 25 điểm và chất lượng sản phẩm 35 điểm.

Về nội hàm nội dung của các tiêu chí, đối với sản phẩm tươi sống thì tiêu chí thể hiện là nguồn gốc sản phẩm (thay vì nguyên liệu). Liên kết chuỗi sản xuất được quy định theo khối lượng đầu vào/nguyên liệu đầu vào. Làm rõ yêu cầu về nguồn gốc, ý tưởng sản phẩm theo hướng đặc trưng, nổi trội, bản sắc, trí tuệ địa phương; yêu cầu về bao bì, ghi nhãn hàng hóa…

Trong Bộ tiêu chí mới, đã nâng cao điểm số đánh giá thể hiện về chất lượng sản phẩm, đặc biệt là nâng cao giá trị văn hóa, câu chuyện sản phẩm, bao bì sản phẩm trong bộ tiêu chí. Cụ thể, nguồn gốc ý tưởng sản phẩm (tăng từ 3 lên 5 điểm); trí tuệ/bản sắc địa phương (tăng từ 3 lên 5 điểm); phong cách, ghi nhãn hàng hóa (tăng từ 2 lên 3 điểm). Điều chỉnh nâng cao điểm số đánh giá về vai trò và sức mạnh của cộng đồng như: Sử dụng nguyên liệu địa phương (tăng từ 3 lên 5 điểm); liên kết sản xuất (tăng từ 2 lên 3 điểm); sử dụng lao động địa phương (tăng từ 1 lên 3 điểm); bổ sung tiêu chí nhằm khuyến khích sự tham gia của phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số (đại diện pháp luật của chủ thể là nữ hoặc đồng bào dân tộc thiểu số được cộng 1 điểm).

Hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới theo hướng giảm bớt các biểu mẫu như: phiếu đăng ký sản phẩm tham gia chương trình; phương án sản xuất kinh doanh… Đồng thời, bổ sung “báo cáo tự đánh giá của chủ thể”.

Điểm mới cơ bản trong việc đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP là Ủy ban nhân dân xã tổ chức đánh giá một số nội dung của Hồ sơ sản phẩm đăng ký tham gia, bao gồm các tiêu chí: nguồn gốc sản phẩm/nguyên liệu địa phương; sử dụng lao động địa phương; nguồn gốc ý tưởng sản phẩm; bản sắc/trí tuệ địa phương và lập Báo cáo đánh giá của UBND cấp xã về các tiêu chí trên. Đồng thời việc đánh giá và công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao do Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện. Điều này sẽ làm tăng trách nhiệm trong đánh giá, phân hạng sản phẩm của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và giảm tải khối lượng công việc cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh./.

Chí Luyện

Phòng Nông nghiệp và PTNT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1768
  • Trong tuần: 21,456
  • Tất cả: 3,247,769