Báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia và việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy
Số ký hiệu văn bản 117/BC-UBND
Ngày ban hành 14/05/2019
Ngày hiệu lực 14/05/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá tình hình gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia và việc thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số thay văn bản giấy
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Phó Chủ tịch - Lê Tuấn Phong
Tài liệu đính kèm 117BCUB.signed.pdf