Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận
Số ký hiệu văn bản 1181/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2019
Ngày hiệu lực 14/05/2019
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Bình Thuận
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Chủ tịch - Nguyễn Ngọc Hai
Tài liệu đính kèm 1181qdub.signed.pdf