Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam để đấu giá quyền sử dụng đất
Số ký hiệu văn bản 1174/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/05/2019
Ngày hiệu lực 14/05/2019
Trích yếu nội dung Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hàm Thuận Nam để đấu giá quyền sử dụng đất
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Phó Chủ tịch - Lương Văn Hải
Tài liệu đính kèm 1174qdub.signed.pdf