Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè hội nghị triển khai Quy định số 69 và 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng

    Ngày 01/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Cầu Kè tổ chức hội nghị triển khai Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định số 1703-QĐ/TU, ngày 05/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ. Ông Nguyễn Hoàng Khải, TUV, Bí thư HU Cầu Kè chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh đại biểu tham dự hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt và tiếp thu những nội dung, điểm mới cơ bản của Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Quy định này gồm 04 chương, 58 điều và chính thức có hiệu lực từ ngày 06/7/2022. Đây là Quy định về kỷ luật của Đảng lớn nhất, hoàn thiện nhất từ trước đến nay; nội dung Quy định được hệ thống tương đối toàn diện, đầy đủ, cụ thể và bao quát các phương diện trong đời sống xã hội. Các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên được đặt thống nhất trong một quy định để xác định cụ thể các hành vi và chế tài xử lý làm căn cứ để kỷ luật. Các điểm mới trong Quy định này tập trung ở 3 nội dung: Quy định các hành vi mới trên cơ sở tổng kết thực tiễn và dự báo về các vi phạm trong thời gian tới; điều chỉnh tăng nặng hoặc giảm nhẹ chế tài đối với vi phạm được quy định trước đây; xác định rõ động cơ, mục đích, hậu quả của vi phạm làm căn cứ áp dụng chế tài phù hợp và đồng bộ với quy định mới của Đảng và pháp luật với mục đích để tổ chức đảng, đảng viên không muốn vi phạm và không dám vi phạm kỷ luật của Đảng. Và Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kí ban hành và chính thức có hiệu lực từ ngày 28/7/2021 gồm 07 chương 36 điều. Quy định này áp dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên, bao gồm tổ chức đảng đã hết nhiệm kỳ hoạt động, đã giải thể hoặc thay đổi do chia tách, sáp nhập về mặt tổ chức, đảng viên đã chuyển công tác, nghỉ việc, nghỉ hưu. Về Qui định Quy định số 1703 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 05/7/2022, Qui định nêu rỏ phạm vị, đối tượng, chức danh luân chuyển. Theo đó phạm vi luân chuyển cán bộ từ tỉnh về huyện, thị xã, thành phố và ngược lại, từ huyện này sang huyện khác, giữa cơ quan, tổ chức khối Đảng sang cơ quan, tổ chức khối Nhà nước và ngược lại, từ huyện về xã, phường, thị trấn và ngược lại. Đối tượng là cán bộ trong quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trong ngành kiểm tra; Chức danh luân chuyển là Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã, thành phố, cấp trưởng các ngành: Công an, Thanh tra, Tài chính, Thuế cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Ông Nguyễn Hoàng Khải, TUV, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè phát biểu tại hội nghị

       Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Khải, TUV, Bí thư Huyện ủy Cầu Kè nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt Quy định số 69, Quy định số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 1703 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác luân chuyển cán bộ. Với tầm quan trọng đó, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị phải thực sự nghiêm túc và phát huy trách nhiệm cao trong việc tiếp thu, quán triệt những nội dung cốt lõi được nêu trong các Quy định, nhất là những điểm mới, bổ sung, để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đẩy đủ các nội dung được nêu trong Qui định và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và luân chuyển cán bộ. Qua đó góp phần tác động tích cực đến sự lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trên địa bàn huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước./.

 

                                                                      Tin, ảnh: Tấn Lập

 

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1081
  • Trong tuần: 21,442
  • Tất cả: 2,526,859